Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Vodovody a úpravny vody

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 31. 1. 2024

 • Na co lze čerpat:
  stavební práce, služby, dodávky, projektová dokumentace aj.

 • Kdo může čerpat:
  obce, města a městské části Prahy, zájmová sdružení aj.

 • Kolik může projekt získat:
  3 - 50 mil. Kč

 • Procent podpory:
  až 70 %

Vodovody a úpravny vody

Chci konzultaci

 

Základní informace o výzvě:

 • Příjem žádostí: 16. 10. 2023 - 31. 1. 2024,
 • způsob hodnocení: jednokolová nesoutěžní,
 • místo realizace: celá ČR,
 • doba udržitelnosti: 10 let,
 • podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2029.

Na co lze žádat dotaci

 • Aktivita A:
  • Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů,
  • výstavba a intenzifikace zdrojů pitné vody,
  • výstavba úpraven vody,
  • posílení akumulace pitné vody, tj. výstavba vodovodů pro veřejnou potřebu.
 • Aktivita B:
  • Intenzifikace úpraven vody jako součást vodovodů.

Jaké náklady dotace podpoří

 • Nezbytné stavební práce, služby, dodávky,
 • DPH,
 • projektová příprava, projektová dokumentace, zpracování žádosti maximálně do výše 3,5 - 5 % z celkových způsobilých výdajů v závislosti na výši celkových výdajů.

Výše podpory

 • Aktivita A – max. 70 % z celkových způsobilých výdajů,
 • aktivita B – max. 30 % z celkových způsobilých výdajů, max. dotace 50 mil. Kč.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Obce a jejich dobrovolné svazky,
 • města,
 • městské části hlavního města Prahy,
 • obchodní společnosti ovládané vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem,
 • zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem.

Na co si dát pozor

 • Podpora se nevztahuje na projekty, které řeší pouze běžnou údržbu stávající vodohospodářské infrastruktury.
 • Min. výše realizačních výdajů na 1 projekt: 3 mil. Kč.
 • Nelze zahrnout výdaje na:
  • zasíťování dosud nezastavěných pozemků,
  • prosté rekonstrukce nebo obnovu přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně rekonstrukce/obnovy objektů na síti,
  • obnovu ostatních inženýrských sítí z důvodu jejich špatného technického stavu,
  • provozování vodohospodářské infrastruktury.

Proč spolupracovat s námi

 • Máme dlouhodobě 98% úspěšnost všech žádostí o dotace.
 • Ze 40 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě.
 • Umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor.
 • Za 16 let jsme zpracovali přes 1 700 projektů v hodnotě 38 mld. Kč.

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.