Využití a zpracování biologicky rozložitelného odpadu

Pro žadatele je připravena alokace až 1,6 mld. Kč z Národního programu Životní prostředí.

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 1. 5. 2024

 • Na co lze čerpat:
  stavby, stroje a technologie

 • Kdo může čerpat:
  fyzická nebo právnická osoba podnikající v zemědělské výrobě

 • Procent podpory:
  až 70%

Využití a zpracování biologicky rozložitelného odpadu

Chci konzultaci

Základní informace o výzvě:

 • Příjem žádostí: od 1. 9. 2023,
 • Ukončení příjmu žádostí: 1. 5. 2024 nebo do vyčerpání alokace
 • Způsob hodnocení: jednokolová nesoutěžní,
 • Místo realizace: celá ČR,
 • Doba udržitelnosti: 5 let,
 • Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 8. 2025.

Na co lze žádat dotaci:


Aktivita (A):

 • Podpora určena pro malé a střední podniky
  • pořízení techniky potřebné pro aplikaci kompostu na ornou půdu pro zemědělské podniky/podnikatele.
  • výdaje na pořízení rozmetadla a další techniky pro zapravení kompostu

Aktivita (B):

 • Podpora určena pro podniky všech velikostí 
  • pořízení techniky potřebné pro aplikaci kompostu (digestátu či fugátu) na ornou půdu pro provozovatele kompostáren a bioplynových stanic (BPS).

Aktivita (C):

 • Podpora určena pro podniky všech velikostí
  • intenzifikace a modernizace stávajících kompostáren,
  • výstavba, nových komunitních kompostáren či kompostáren,
  • projekt musí vždy přispět k navýšení kapacity kompostárny pro zpracování biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO).

Na co si dát pozor

 • Minimální celkové způsobilé výdaje na projekt – 750 tis. Kč bez DPH.
 • Pro jednotlivé podporované oblasti je stanovena max. nákladová efektivnost.

 

Výše podpory

 • aktivity A – max. 60 % z celkových způsobilých výdajů.
 • aktivity B – max. 70 % z celkových způsobilých výdajů.
 • aktivity C – max. 70 % z celkových způsobilých výdajů ( podpora 1 mld. Kč pro aktivitu navýšení kapacity zpracování BRO).

Kdo může o dotaci žádat:

 • obce a kraje,
 • městské části hl. města Prahy,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby,
 • nadace a nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti,
 • církve a náboženské společnosti a svazy a jimi evidované právnické osoby,
 • státní podniky a zájmová sdružení právnických osob,
 • obchodní společnosti a družstva,
 • fyzické osoby podnikající.

Proč spolupracovat s námi

 • Máme dlouhodobě 98% úspěšnost všech žádostí o dotace.
 • Ze 40 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě.
 • Umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor.
 • Za 16 let jsme zpracovali přes 1 700 projektů v hodnotě 38 mld. Kč.

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.