Konektivita škol - uhelné regiony

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 31. 12. 2023

 • Na co lze čerpat:
  Kvalitní připojení ke službám veřejného internetu (LAN a WLAN)

 • Kdo může čerpat:
  dobrovolné svazky obcí, kraje,
  obce, organizační složky státu,
  školské právnické osoby definované zákonem č. 561/2004 Sb., nestátní neziskové organizace,
  ostatní právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení

 • Procent podpory:
  85 %

Konektivita škol - uhelné regiony

Chci konzultaci

V rámci Operačního programu Spravedlivá transformace jsou vypsaná výzva Konektivita škol, jejíž cílem je umožnit regionům a lidem řešit (negativní) sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku.

Základní informace:

 • Příjem žádostí od 15.2 2023 do 31. 12. 2023.
 • Alokace: Karlovarský kraj - 180 mil., Ústecký kraj - 300 mil., Moravskoslezský kraj - 100 mil.
 • Podporovaná aktivita: Zkvalitnění vnitřní konektivity škol a zabezpečení připojení k internetu.

Výše podpory

 • 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Oprávnění žadatelé

 • dobrovolné svazky obcí,
 • kraje,
 • obce,organizační složky státu,
 • školské právnické osoby definované zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), nestátní neziskové organizace (podmínka min. 2 roky před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb) a ostatní právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení – zapsané v Rejstříku škol (např. a. s., s. r. o., v. o. s., k. s.).

Proč spolupracovat s enovation

V enovation máme tým zaměřený přímo na oblast školství a víme přesně, jak připravit žádost s více než 90% šancí na úspěch.  

 

 

 

Na co lze žádat dotaci

 • Kvalitní připojení ke službám veřejného internetu (LAN a WLAN), zejména: 
 • zajištění konzistentní Wi-Fi služby, 
 • systém správy uživatelů (Identity Management), tj. centrální databáze identit (LDAP, AD apod.) a její využití pro autentizaci uživatelů (žáci i učitelé), 
 • logování přístupu uživatelů do sítě umožňující dohledání vazeb IP adresa – čas-počítačový systém, 
 • systémy zálohování a obnovy dat serverové infrastruktury, 
 • systémy pro antivirovou ochranu počítačových systémů, antispamovou ochranu poštovních serverů, 
 • zabezpečovací systémy aj. 

Náklady, na které se podpora vztahuje: 

 • Pořízení hmotného majetku, 
 • pořízení materiálu, 
 • knihy, učebnice, 
 • elektronika, hardware a software pro prostor školy, 
 • pořízení bezpečnostních prvků a zařízení u vstupu do budovy (např. elektronické zabezpečení vstupu do budovy), 
 • nákup služeb (zde lze pořídit koncová zařízení, např. počítače nebo tablety)., 
 • vícepráce, 
 • pořízení či demolice budovy, stavby (v omezené míře), 
 • vyvolané investice, 
 • ostatní náklady související s projektem a nespadající do nezpůsobilých výdajů. 

Na co si dát pozor

 • Do výzvy může být předložena pouze jedna žádost na školu / školské zařízení. Do jedné žádosti je možné zahrnout více škol / školských zařízení.

 

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.