Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Vzdělávání ve firmách

Program je otevřen

 • Příjem žádostí:
  do 30. 6. 2026

 • Na co lze čerpat:
  náklady na vzdělávání, refundace osobních nákladů aj.

 • Kdo může čerpat:
  podniky z tzv. uhelných regionů

 • Kolik může projekt získat:
  0,9 - 48 mil. Kč

 • Procent podpory:
  50 - 85 %

Vzdělávání ve firmách

Chci konzultaci

Zjistěte více o výzvách č. 31, 32 a 33 z Operačního programu Spravedlivá transformace. Výzvy financují vzdělávací aktivity ve firmách, které budou zasaženy procesem transformace regionu. Transformací se v této souvislosti rozumí přechod od těžby, zpracování, přepravy, distribuce nebo skladování všech druhů uhlí či produktů souvisejících se zpracováním uhlí.

Základní informace:

 • Příjem žádostí:
  • Ústecký a Karlovarský kraj: 29. 9. 2023 – 31. 12. 2024,
  • Moravskoslezský kraj: 29. 9. 2023 – 30. 6. 2026,
 • Alokace: 
  • Karlovarský kraj - 60 mil. Kč,
  • Ústecký kraj - 500 mil. Kč,
  • Moravskoslezský kraj - 360 mil. Kč.

Výše podpory

 • 50 – 85 % dle režimu veřejné podpory (podpora de minimis nebo dle článku GBER)

Oprávnění žadatelé

Žadatelé musí mít sídlo v jednom ze 3 uhelných regionů (Karlovarský, Ústecký, Moravskoslezký kraj). Žadatel musí mít formu:

 • podniku všech velikostí (vyjma OSVČ) - obchodní korporace, státní podniky,
 • profesních a podnikatelských sdružení (např. zaměstnavatelské svazy, sdružení podniků, zájmová sdružení právnických osob, Hospodářská komora, Agrární komora, svazy družstev, spolky na ochranu profesních zájmů.

Proč spolupracovat s enovation

V enovation máme tým zaměřený přímo na oblast vzdělávání a víme přesně, jak připravit žádost s více než 90% šancí na úspěch.  

 

Na co lze žádat dotaci

 • Hlavní aktivita:
  • Náklady související se vzděláváním,
  • refundace osobních nákladů účastníka kurzu.
    
 • Doplňková aktivita:
  • Investice
   • pořízení hmotného i nehmotného majetku,
   • pořízení materiálu.
  • Oddlužování
   • výdaje na poradenství.

Na co si dát pozor

 • Co podpořit NELZE:
  • samostudium, zájmové vzdělávání apod.,
  • vzdělávání, které nelze odlišit od běžného výkonu pracovních povinností účastníka kurzu,
  • vzdělání, které musí zaměstnavatel organizovat, aby dodržel závazné vnitrostátní normy vzdělávání (periodická školení BOZP, požární ochrana, první pomoc, školení řidičů – referentů),
  • vzdělávání související s těžbou, zpracováním, přepravou, distribucí nebo skladováním všech druhů uhlí či produktů souvisejících se zpracováním uhlí,
  • měkké a manažerské dovednosti, tj. kurzy, v jejichž náplni převládají prvky měkkých dovedností (soft skills – kompetence v oblasti chování a interpersonálních dovedností).
 • Účastník musí absolvovat min. 80 % časové dotace vzdělávacího kurzu (minimální povinná docházka).
 • K žádosti o dotaci se dokládá tzv. transformační plán, kde bude popsáno, jak je transformací regionu dotčen podnik žadatele

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.