Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Dobíjecí stanice s bateriovým úložištěm

Dotační program podporuje vybudování veřejně přístupné dobíjecí infrastruktury s bateriovým úložištěm.

Program je otevřen

 • Příjem žádostí:
  do 27. 6. 2024

 • Na co lze čerpat:
  dobíjecí stanice, bateriová úložiště

 • Kdo může čerpat:
  vlastníci dobíjecí infrastruktury s veřejným přístupem

 • Procent podpory:
  až 60 %

Dobíjecí stanice s bateriovým úložištěm

Chci konzultaci

Výzva č. 15 z Operačního programu Doprava podporuje rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury s bateriovým úložištěm.

Základní informace

 • Příjem žádostí: 11. 4. 2024 – 27. 6. 2024,
 • typ výzvy: kolová (soutěžní),
 • alokace: 500 mil. Kč.

Kdo může žádat

 • Žadatel musí být vlastníkem dobíjecí infrastruktury s veřejným přístupem, včetně těch na území hl. m. Prahy.

Na co lze podporu využít

 • Nákup dobíjecí stanice včetně její montáže,
 • nákup a instalace nezbytného komunikačního/platebního systému,
 • nákup a instalace bateriového úložiště,
 • jednorázové poplatky související s povolením a zprovozněním stanice (např. poplatek za připojení k elektrické síti),
 • zpracování projektové dokumentace,
 • stavební náklady.

 

Míra podpory

 • Maximálně 60 % ze způsobilých výdajů projektu.

Výše dotace

Celkové způsobilé výdaje mohou dosáhnout maximálně do výše odpovídající součtu limitů za jednotlivé dobíjecí stanice v rámci projektu.

 • Dobíjecí stanice s výkonem 50 kW:
  • 900 000 Kč za jednu stanici.
    
 • Dobíjecí stanice s výkonem nad 50 kW:
  • 900 000 Kč (základní suma) + 10 000 Kč navíc za každou 1kW dodatečného výkonu.
    
 • Bateriové úložiště:
  • 13 000 Kč/kWh.

Na co si dát pozor

Minimální rozsah projektu: 1 DC (stejnosměrný proud) ultrarychlá dobíjecí stanice s minimálním výstupním výkonem dobíjecího parku 300 kW.

Maximální výkon všech bateriových uložišť v dobíjecím parku musí odpovídat max. 70 % výstupního výkonu celého příslušného dobíjecího parku.

Všechny dobíjecí stanice (případně i bateriová úložiště) musí být v provozu 24 hodin denně a 7 dní v týdnu (mimo dobu provádění jejich oprav).

 

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.