Jak inovovat produkty a zefektivnit procesy ve firmě? Ušetřit na energiích a zlevnit fungování společnosti?

Máme pro vás řešení

Špičkový výzkum

Výzva má za cíl rozvíjet a podporovat špičková výzkumná pracoviště, jak v realizaci vlastních výzkumných záměrů, tak i v dovybavení vědeckých pracovišť.

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 16. 1. 2023

 • Na co lze čerpat:
  Stavební úpravy, movité věci, dlouhodobý nehm. a hm.majetek a další

 • Kdo může čerpat:
  Veřejné výzkumné organizace

 • Procent podpory:
  95 % až 100 %

Špičkový výzkum

Chci konzultaci

Kdo může žádat o dotaci

 • Subjekty splňující podmínku minimálního objemu nároku na institucionální podporu v roce 2021 a to v minimální výši 40 000 000 Kč (organizační složky státu a příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce,veřejné vysoké školy, soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost).
 • Seznam oprávněných žadatelů naleznete zde.

Jaké jsou podporované aktivity

 • Volitelné aktivity:
  1. Modernizace a upgrade infrastruktury,
  2. pořízení infrastruktury nezbytné pro realizaci výzkumných záměrů mobility odborného týmu.
 • Povinné aktivity:
  1. Řízení projektu,
  2. realizace špičkových výzkumných záměrů, které dosáhnou svou kvalitou a originalitou mezinárodní excelence,
  3. rozvoj kapacit výzkumných týmů,
  4. rozvoj internacionalizace.

Na co lze žádat dotaci

 • Rozvoj špičkových výzkumných pracovišť,
 • interdisciplinární projektové záměry z oblasti podpory RIS3 strategie,
 • rozvoj orientovaného/aplikovaného výzkumu, mobility výzkumného týmu,
 • modernizace a upgrade infrastruktury.

Příjem žádostí: 14.7.2022 - 16.1.2023

Forma a výše podpory

 • 100% - organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu. 
 • 95% - výzkumné organizace a veřejné vysoké školy. 
 • 95% - soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost. 

Hlavní podmínky pro zisk dotace

 • Žadatel je způsobilý pro podporu dle přílohy výzvy,
 • žadatel má excelentní výzkumný tým,
 • projekt musí být relevantní pro RIS3 strategii.

V enovation disponujeme řadou odborníků na velké výzkumně-vývojové projekty

Využijte naše zkušenosti nasbírané za 15 let z 1 400 projektů a více než 32 miliard získaných pro firmy. Mějte jistotu bezchybné žádosti a začněte s námi konzultovat vaše projekty již dnes.

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.