ICT a sdílené služby – datová centra

Migrujete data do datových úložišť? Získejte dotaci až 150 mil. Kč z evropských fondů na infrastrukturu.

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

 • Příjem žádostí:
  do 20. 4. 2019

 • Na co lze čerpat:
  kompletní vybavení datového centra, nájem nebo stavební náklady

 • Kdo může čerpat:
  malé, střední i velké podniky

 • Kolik může projekt získat:
  1 - 150 mil. Kč

 • Procent podpory:
  25 - 45 %

Podmínky pro zisk dotace

 • vytvoření nových datových center
 • realizace mimo území hl. m. Prahy
 • náklady na stavby mohou být max. 40% celkových skutečných způsobilých investičních výdajů projektu
 • náklady na nákup pozemku mohou být max. 10% celkových skutečných způsobilých investičních výdajů projektu
 • náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku pouze do výše max. 100% ostatních způsobilých investičních výdajů na projekt (platí pro velké podniky)

Na co lze dotaci použít

 • IT i non-IT infrastruktura, ať už jde o rekonstrukci nebo vytvoření zcela nové

Kolik získáte

1–150 milionů Kč na jeden projekt. Procentuální výše dotace pak závisí na velikosti vašeho podniku:

 • malý podnik (<49 lidí) – 45 % výdajů
 • střední podnik (50–249) lidí – 35 % výdajů
 • velký podnik (>250 lidí) – 25 % výdajů

Co dotační program podporuje

 • budování a modernizace – podpora migrace dat do datových center, jejich vybudování na zelené louce, ale i kompletní rekonstrukce a rozšíření stávajících center mimo hlavní objekty společnosti

Proč spolupracovat s námi

 • Máme dlouhodobě 98% úspěšnost všech žádostí o dotace.
 • Ze 40 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě.
 • Umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor.
 • Za 10 let jsme zpracovali přes 600 projektů v hodnotě 21 mld. Kč.

enovativní TIP

S přípravou dotační žádosti je potřeba začít co nejdříve. Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.

 

 

Nejbližší školení a webináře zdarma k tomuto programu