ICT a sdílené služby – datová centra

Migrujete data do datových úložišť? Získejte dotaci až 150 mil. Kč z evropských fondů na infrastrukturu.

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

 • Příjem žádostí:
  do 31. 5. 2019

 • Na co lze čerpat:
  kompletní vybavení datového centra, nájem nebo stavební náklady

 • Kdo může čerpat:
  malé, střední i velké podniky

 • Kolik může projekt získat:
  1 - 150 mil. Kč

 • Procent podpory:
  25 - 45 %

Dotační program ICT a sdílené služby - datová centra

Dotační program ICT a sdílené služby je v rámci OPPIK zaměřen na podporu vytváření datových center. Těmi se rozumí objekty nebo místa v podobě serverovny, která poskytují pronájem a provoz ICT software včetně pronájmu výpočetního výkonu v bezpečném prostředí. Rozhodněte se pro datové centrum a získejte peníze na jeho stavbu a provoz

Nepropásněte aktuální dotační výzvy s dotací ve výši až 150 milionů.

Jak získat dotaci z programu ICT a sdílené služby

Program je optimální pro společnosti, které chtějí bezpečně uchovávat a spravovat svá data a software. Z programu je možné pokrýt náklady na nákup, stavby a pořízení majetku až do výše 45 %. Pro to, abyste byli úspěšní, musíte také splňovat hodnotící kritéria. Vše je potřeba shrnout do kvalitně sepsaného dotačního projektu a jeho realizaci směrovat mimo hl. m. Prahu. Pro získání dotace je potřeba:

 • vytvářet nová či modernizovat funkční datová centra
 • prokázat tvůrčí inovaci v tvorbě digitálních služeb, aplikací a firmware včetně související software implementace
 • realizovat projekt mimo území hl. m. Prahy

Pro koho je dotační program určen

O dotaci v OPPIK programu ICT a sdílené služby mohou zažádat podniky všech velikostí v oblasti vývoje software s těmito podporovanými právními formami: akciová společnost, evropská společnost, evropská družstevní společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost, družstvo (vyjma bytového), státní podnik, národní podnik, analogická zahraniční právní forma k výše uvedeným, pokud je žadatelem zahraniční subjekt a pokud působí v následujících oblastech:

 • činnosti v oblasti informačních technologiích
 • informační činnosti

Podporovaná uplatnění programu ICT a sdílené služby

Uplatnění v OPPIK programu ICT a sdílené služby by měly směřovat především k budování:

 • IT i non-IT infrastruktura – rekonstrukce stávající nebo budování nové
 • Stavby – pořizovaní, výstavba, rekonstrukce nebo modernizace budov
 • Pozemky – nákup nebo příprava pozemku
 • Nájem – náklady na pronájem pozemků a budov
 • Návazné služby – projektová dokumentace až do výše de minimis

Výše dotace na datová centra

1 - 150 milionů Kč na jeden projekt. Procentuální výše podpory pak závisí na velikosti podniku a typu projektu. Těmi je myšleno:

 • malý podnik (<49 lidí) – 45 % výdajů
 • střední podnik (50–249 lidí) – 35 % výdajů
 • velký podnik (>250 lidí) – 25 % výdajů

Pravděpodobnost získání dotace v programu ICT a sdílené služby – vývoj software

Pro získání dotace musíte zajistit spoustu věcí včetně výběrových řízení a administrace. Pokud budete mít kvalitně sepsaný dotační projekt, který splní všechna kritéria dotačního programu ICT a sdílené služby, nic nebrání k získání dotace.

Pro získání dotace na ICT a sdílené úspory obecně platí:

 • čím větší, modernější datové centrum, tím větší šance na úspěch získání dotace

Pomůžeme vám s žádostí o dotaci

V oboru dotačního poradenství se pohybujeme již 10 let. Za tu dobu se nám podařilo nastavit naše služby tak, aby vám zajistily hladký průběh celého dotačního procesu od A do Z. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a snažíme se co nejvíc přiblížit jeho potřebám. Naším hlavním cílem je zajistit, aby pro vás čerpání dotací nebylo administrativním strašákem, ale výbornou příležitostí posunout vaše podnikání. A protože podáním žádosti o dotaci to nekončí, pomůžeme vám i během čerpání dotace.

 • provedeme dotační audit a identifikujeme formu podpory nebo vhodného dotačního titulu
 • zkompletujeme potřebnou dokumentaci
 • zpracujeme dotační žádost
 • administrujeme za vás výběrová řízení
 • pomůžeme s vaším projektem i během čerpání dotace

enovativní TIP

S přípravou dotační žádosti je potřeba začít co nejdříve. Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.

 

 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.