ICT a sdílené služby - vývoj softwaru

Vyvíjíte software nebo se chystáte na upgrade stávajících softwarových produktů?

Získejte dotaci až 50 mil. Kč na mzdy zaměstnanců.

Program uzavřený

 • Na co lze čerpat:
  mzdy nových programátorů

 • Kdo může čerpat:
  malé, střední i velké podniky

 • Kolik může projekt získat:
  1 - 50 mil. Kč

 • Procent podpory:
  25 - 45 %

Dotační program ICT a sdílené služby - vývoj software

Dotační program ICT a sdílené služby je v rámci OPPIK zaměřen na podnikatelské subjekty, které se zaměřují na tvorbu software. 
Tvorba nových IS/ICT řešení – tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace.

Podporu lze čerpat především na superhrubé mzdy stávajících i nových zaměstnanců; sekundárně pak na nájem kanceláří a expertních služeb souvisejících s vývojem SW.

Nepropásněte aktuální dotační výzvy s dotací ve výši až 50 milionů.

Jak získat dotaci z programu ICT a sdílené služby na vývoj softwaru

Program je optimální pro IT společnosti, které vytváří inovativní software. Z programu je možné pokrýt mzdy zaměstnanců až do výše 45 %. Pro to, abyste byli úspěšní, musíte také splňovat hodnotící kritéria. Vše je třeba shrnout do kvalitně sepsaného dotačního projektu a jeho realizaci směrovat mimo hl. m. Praha.

Pro získání dotace na vývoj softwaru musíte:

 • vyvíjet nová softwarová řešení či aplikace včetně jejich implementace nebo;
 • zásadně rozvíjet či upgradovat stávající softwarové produkty; zásadní technologická změna nebo;
 • vyvíjet softwarové nástroje a řešení určené pro interní potřeby příjemce, respektive za účelem poskytování služeb založených na těchto softwarových nástrojích a
 • realizovat projekt mimo území hl. m. Prahy

Pro koho je dotační program určen

O dotaci v OPPIK programu ICT a sdílené služby mohou zažádat podniky všech velikostí působící v oblasti vývoje software s těmito podporovanými právními formami: akciová společnost, evropská společnost, evropská družstevní společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost, družstvo (vyjma bytového). Dále fyzické osoby podnikající. Žadatel musí působit v následujících oblastech:

 • vydávání softwaru
 • informační činnost
 • činnosti v oblasti informačních technologií

Podporovaná uplatnění programu ICT a sdílené služby - vývoj software

V rámci OPPIK programu ICT a sdílené služby lze podpořit následující výdaje:

 • osobní náklady (ve výši minimálně 50% všech způsobilých výdajů) – mzdy zaměstnanců, kteří budou vykonávat odbornou činnost v rámci projektu
 • nájemné pozemků a budov
 • služby poradců a expertů, případně odborné studie
 • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v režimu de minimis
 • ostatní výdaje neinvestiční v režimu de minimis (přístup ke cloudovým službám a přístup do databází nutných pro realizaci projektu) 

Výše dotace na vývoj software

1 - 50 milionů Kč na jeden projekt. Procentuální výše podpory pak závisí na velikosti podniku a typu projektu. Těmi je myšleno:

 • malý podnik (<49 lidí) – 45 % výdajů
 • střední podnik (50–249 lidí) – 35 % výdajů
 • velký podnik (>250 lidí) – 25 % výdajů

Pravděpodobnost získání dotace v programu ICT a sdílené služby – vývoj software

Pro získání dotace na vývoj software musíte zajistit spoustu věcí včetně výběrových řízení a administrace. Pokud budete mít kvalitně sepsaný dotační projekt, který splní všechna kritéria dotačního programu ICT a sdílené služby, nic nebrání k získání dotace.

Pro získání dotace na ICT a sdílené služby obecně platí:

 • čím větší tvůrčí inovace, tím větší šance na úspěch získání dotace na mzdy pracovníků

Pomůžeme s žádostí o dotaci na SW

V dotačním programu ICT a sdílené služby jsme již vypracovali desítky úspěšných projektů. Za 10 let naší existence jsme pomohl nastartovat významné projekty softwarového inženýrství. Za tu dobu se nám podařilo nastavit naše služby tak, aby vám zajistily hladký průběh celého dotačního procesu od A do Z.

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a snažíme se co nejvíc přiblížit jeho potřebám. Naším hlavním cílem je zajistit, aby pro vás čerpání dotací nebylo administrativním strašákem, ale výbornou příležitostí posunout vaše podnikání.

A protože podáním žádosti o dotaci to nekončí, pomůžeme vám i během čerpání dotace.

 

enovativní TIP

S přípravou dotační žádosti je potřeba začít co nejdříve. Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.

 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.

Vývoj informačního systému QI

Vývoj nové generace úspěšného informačního systému QI

Případové studie

Firmy, které EU dotace již získaly