Inovace

Máte ambice v aplikovaném výzkumu a vývoji? Získejte dotaci až 40 mil. Kč z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

 • Příjem žádostí:
  do 27. 11. 2018

 • Na co lze čerpat:
  nákup strojů, HW&SW, stavby a jiné

 • Kdo může čerpat:
  malé, střední i velké podniky

 • Kolik může projekt získat:
  1 - 40 mil. Kč

 • Procent podpory:
  25 - 45 %


Dotační program Inovace je v rámci OPPIK (Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) zaměřen na podporu projektů podnikání a inovací pro konkurenceschopnost. Nepropásněte aktuální dotační výzvy s dotací ve výši až 40 milionů.

Jak získat dotaci z programu Inovace

Program je optimální pro společnosti, které se intenzivně věnují výzkumu, vývoji a inovacím. Pro to, abyste byli úspěšní, musíte také splňovat hodnotící kritéria. Vše je třeba shrnout do kvalitně sepsaného dotačního projektu a jeho realizaci směrovat mimo hl. m. Prahu. Pro získání dotace je potřeba:

 • uvedení nově vyvinutých či inovovaných výrobků a výrobních procesů do výroby a na trh
 • návaznost projektu na ukončený výzkum a vývoj
 • realizace mimo území hl. m. Prahy 

Pro velké podniky je možná účast pouze v projektech se 100% vazbou na životní prostředí (tzv. kód intervence 065).

Pro koho je dotační program určen

O dotaci v OPPIK programu Inovace mohou zažádat podniky všech velikostí s těmito podporovanými právními formami: fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona zapsané v obchodním rejstříku, veřejné obchodní společnosti, akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, komanditní společnosti, družstva (vyjma bytových družstev), výrobní družstva, zemědělští podnikatelé, státní podniky, národní podniky, evropské společnosti, evropské družstevní společnosti, zahraniční fyzické osoby, odštěpné závody (i zahraniční právnické či fyzické osoby) působící v následujících oblastech:

 • zpracovatelský průmysl
 • zpracování odpadů

Podporovaná uplatnění programu Inovace

Uplatnění v programu OPPIK Inovace směřují především k hledání nových postupů a řešení v aktivitách společnosti. Dotaci je možné využít především na nákup nových strojů a na nové stavby.

 • produktová inovace – podpora podniků, které ukončily vývoj nového produktu s tržním uplatněním
 • procesní inovace – zvýšení efektivnosti výroby v návaznosti na vlastní ukončený výzkum a vývoj
 • marketingová inovace – zvýšení prodeje výrobků a služeb díky významné změně designu produktů nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů
 • organizační inovace – nové metody organizace firemních procesů zaváděním nových informačních systémů, které integrují a automatizují procesy uvnitř podniku (propojení výzkumu a vývoje, inovací a výroby) 

 

Výše dotace na Inovace

1-40 milionů Kč na jeden projekt. Procentuální výše dotace závisí na velikosti podniku:

 • malý podnik (<49 lidí) – 45 % výdajů
 • střední podnik (50–249 lidí) – 35 % výdajů
 • velký podnik (>250 lidí) – 25 % výdajů

Podpora může být poskytnuta velkým podnikům pouze v případě projektů s významným pozitivním dopadem na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu.

Pravděpodobnost získání dotace v programu Inovace

Pro získání dotace musíte zajistit spoustu věcí včetně výběrových řízení a administrace celého procesu. Pokud budete mít kvalitně sepsaný dotační projekt, který splní všechna kritéria dotačního programu Inovace, jste na nejlepší cestě k úspěchu.

Průměrná úspěšnost v tomto programu je 56,9 %*. Naše projekty měly v poslední výzvě úspěšnost 100 %.

* Zdroj: Agentura pro podnikání a inovace, sledování čerpání alokace OP PIK

Pro získání dotace na technologie obecně platí:

 • čím inovativnější produkt, tím větší šanci na úspěch bude mít váš dotační projekt

Pomůžeme vám s žádostí o dotaci

V oboru dotačního poradenství se pohybujeme již 10 let. Máme jedinečný tým, který se věnuje získávní dotací z programu Inovace. Podařilo se nám nastavit naše služby tak, aby vám zajistily hladký průběh celého dotačního procesu od A do Z. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a snažíme se co nejvíc přiblížit jeho potřebám. Naším hlavním cílem je zajistit, aby pro vás čerpání dotací nebylo administrativním strašákem, ale výbornou příležitostí posunout vaše podnikání. A protože podáním žádosti o dotaci to nekončí, pomůžeme vám i během čerpání dotace:

 • provedeme dotační audit a identifikujeme formu podpory nebo vhodného dotačního titulu
 • zkompletujeme potřebnou dokumentaci
 • zpracujeme dotační žádost
 • administrujeme za vás výběrová řízení
 • pomůžeme s vaším projektem i během čerpání dotace

enovativní TIP

S přípravou dotační žádosti je potřeba začít co nejdříve. Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.

 

Inovace palubní desky a karoserie

Společnost investovala do pořízení nové svařovací linky

Případové studie