Inovace

Plánujete do výroby a na trh uvést nový výrobek, službu nebo technologie? Získejte dotaci až 40 mil. Kč na nákup strojů a zařízení.

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

 • Příjem žádostí:
  do 27. 11. 2018

 • Na co lze čerpat:
  na nákup strojů, HW&SW, stavby a jiné

 • Kdo může čerpat:
  malé, střední i velké podniky

 • Kolik může projekt získat:
  1 - 40 mil. Kč

 • Procent podpory:
  25 - 45 %

Podmínky pro zisk dotace

 • uvedení nově vyvinutých či inovovaných výrobků a výrobních procesů do výroby a na trh
 • návaznost projektu na ukončený výzkum a vývoj
 • realizace mimo území hl. m. Prahy 

Pro velké podniky je možná účast pouze v projektech se 100% vazbou na životní prostředí (tzv. kód intervence 065).

Na co lze dotaci použít

 • na nákup nových strojů, zařízení, hardware, software a sítí
 • na stavby, dodávky nebo technické zhodnocení

Kolik získáte

1-40 milionů Kč na jeden projekt. Procentuální výše dotace závisí na velikosti podniku:

 • malý podnik (<49 lidí) – 45 % výdajů
 • střední podnik (50–249 lidí) – 35 % výdajů
 • velký podnik (>250 lidí) – 25 % výdajů

Co dotační program podporuje

 • produktová inovace - podpora podniků, které ukončily vývoj nového produktu s tržním uplatněním
 • procesní inovace - zvýšení efektivnosti výroby v návaznosti na vlastní ukončený výzkum a vývoj
 • marketingová inovace - zvýšení prodeje výrobků a služeb díky významné změně designu produktů nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů
 • organizační inovace - nové metody organizace firemních procesů zaváděním nových informačních systémů, které integrují a automatizují procesy uvnitř podniku (propojení výzkumu a vývoje, inovací a výroby) 

Jaké jsou šance na zisk dotace

Průměrná úspěšnost v tomto programu je 56,9 %*. Naše projekty měly v poslední výzvě úspěšnost 100 %.

* Zdroj: Agentura pro podnikání a inovace, sledování čerpání alokace OP PIK

Proč spolupracovat s námi

 • Máme dlouhodobě 98% úspěšnost všech žádostí o dotace.
 • Ze 40 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě.
 • Umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor.
 • Za 10 let jsme zpracovali přes 600 projektů v hodnotě 21 mld. Kč.

enovativní TIP

S přípravou dotační žádosti je potřeba začít co nejdříve. Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.

 

Inovace palubní desky a karoserie

Společnost investovala do pořízení nové svařovací linky

Případové studie