Obnovitelné zdroje energie

Získejte miliony na investice do obnovitelných zdrojů a začněte využívat zelenou energii.

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

 • Příjem žádostí:
  do 31. 3. 2019

 • Na co lze čerpat:
  obnovitelné zdroje energie

 • Kdo může čerpat:
  malé, střední i velké podniky

 • Kolik může projekt získat:
  0,3 - 100 mil. Kč

 • Procent podpory:
  40 - 80 %

Podmínky pro zisk dotace

 • Podpora výstavby a distribuce energie z obnovitelných zdrojů
 • Realizace mimo hlavní město Praha

Na co lze dotaci použít?

 • Na stavební úpravy novostaveb
 • Na technologické investice do obnovitelných zdrojů, výstavba a obnova malých vodních elektráren
 • Na rozvod tepla z bioplynových stanic do místa spotřeby

Co dotační program podporuje?

VODNÍ ENERGIE – Program umožňuje vybudování nebo obnovu malé vodní elektrárny určené pro distribuci.

TEPELNÁ ENERGIE – S dotací je možné financovat vedení tepla z bioplynových stanic do místa spotřeby.

BIOPLYNOVÉ STANICE A JEDNOTKY – Můžete také postavit kogenerační jednotku pro zásobování teplem ze stávající bioplynové stanice.

REKONSTRUKCE A VÝMĚNA – Dotace podporuje výstavbu a modernizaci klasického zateplení budovy.

Kolik získáte?

Procentuální výše dotace pro oblast úspory energie závisí na velikosti podniku a podporované aktivitě:


V případě opatření týkající se MVE, KVET z biomasy a výtopen z biomasy:

a) Je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 80 % způsobilých výdajů.

b) Je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 70 % způsobilých výdajů.

c) Je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 60 % způsobilých výdajů.


V případě vyvedení tepla a bioplynu ze stávajících bioplynových stanic:

d) Je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % způsobilých výdajů.

e) Je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 45 % způsobilých výdajů.

f) Je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % způsobilých výdajů.


Míra podpory na energetický posudek a projektovou dokumentaci v případě vyvedení tepla a bioplynu ze stávajících bioplynových stanic: 

a) Je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % způsobilých výdajů.

b) Je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 45 % způsobilých výdajů.

c) Je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % způsobilých výdajů.


Míra podpory na energetický posudek a projektovou dokumentaci v případě MVE, KVET z biomasy a výtopen z biomasy: 

a) Je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 80 % způsobilých výdajů.

b) Je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 70 % způsobilých výdajů.

c) Je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 60 % způsobilých výdajů.