Jak to bude s dotacemi po roce 2020? My to víme a vy můžete také.

To chci

Školicí střediska

Program je otevřen

 • Příjem žádostí:
  do 1. 12. 2020

 • Na co lze čerpat:
  stavební práce , vybavení školicích středisek, IT

 • Kdo může čerpat:
  malé a střední podniky

Díky programu Školicí střediska mohou malé a střední podniky získat dotaci na výstavbu vlastních center pro rozvoj kompetencí zaměstnanců. Úspěšní žadatelé o dotaci si mezi sebe v aktuální výzvě rozdělí 75 milionů korun. Program Školicí střediska je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Kdo může dotace získat

Malé a střední podniky působící ve zpracovatelském průmyslu. Současná výzva je otevřena pouze pro Ostravský region. Seznam obcí, které do regionu spadají naleznete zde.

Kolik lze získat

Výše dotace bude upřesněna po vyhlášení výzvy 2. prosince. Předchozí výzvy nabízely podporu na jeden projekt ve výši 500 tis. - 5 mil. Kč. Procentuální výše dotace dosahovala 50 %.

Na co se dotace vztahuje

 • úprava nemovitostí
 • výstavba školicích center
 • vybavení prostor, nábytek a školicí pomůcky, software, školicí programy, licence aj.

Podporované aktivity

 • výstavba objektů určených pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v podnicích
 • modernizace vzdělávacích prostor
 • pořízení vybavení školících prostor včetně školících pomůcek, vzdělávacích programů a práv duševního vlastnictví, které jsou nezbytné k zahájení vzdělávací činnosti

Hodnotící kritéria úspěšného projektu

Každý projekt projde transparentním systémem hodnocení, přičemž o jeho schválení rozhodne udělený počet bodů.

 • maximální možné bodové hodnocení - 100 bodů
 • minimální bodové hodnocení pro schválení dotace - 60 bodů

Klíčová kritéria pro schválení dotace

 • vytíženost střediska min 30 % dní v roce (min. 3 hodiny denně, zaplněno u 50 %)
 • nadpoloviční většinu z proškolených osob musí tvořit zaměstnanci podniků z podporovaných odvětví
 • zkušenost žadatele se vzděláváním

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.