Jak to bude s dotacemi po roce 2020? My to víme a vy můžete také.

To chci

Školicí střediska

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 30. 5. 2019

 • Na co lze čerpat:
  stavební práce a vybavení školicích středisek

 • Kdo může čerpat:
  malé a střední podniky

 • Kolik může projekt získat:
  0,5 - 5 mil. Kč

 • Procent podpory:
  50 %

Díky programu Školicí střediska mohou malé a střední podniky získat dotaci na výstavbu vlastních center pro rozvoj kompetencí zaměstnanců. Úspěšní žadatelé o dotaci si mezi sebe rozdělí téměř 2,5 mld. korun. Program Školicí střediska je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Kdo může dotace získat

Malé a střední podniky působící ve zpracovatelském průmyslu. Projekty musí být realizovány mimo území hl. m. Prahy.

Kolik lze získat

Na jeden projekt lze získat dotaci ve výši 500 tis. - 5 mil. Kč. Procentuální výše dotace je totožná pro všechny velikosti podniků:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 50% dotace
 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) – 50% dotace

Na co se dotace vztahuje

 • úpravu nemovitostí
 • vybavení prostor a školicí pomůcky, software a školicí programy, licence

Podporované aktivity

 • výstavba objektů určených pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v podnicích
 • modernizace vzdělávacích prostor
 • pořízení vybavení školících prostor včetně školících pomůcek, vzdělávacích programů a práv duševního vlastnictví, které jsou nezbytné k zahájení vzdělávací činnosti

Hodnotící kritéria úspěšného projektu

Každý projekt projde transparentním systémem hodnocení, přičemž o jeho schválení rozhodne udělený počet bodů.

 • maximální možné bodové hodnocení - 100 bodů
 • minimální bodové hodnocení pro schválení dotace - 60 bodů

Klíčová kritéria pro schválení dotace

 • vytíženost střediska min 30 % dní v roce (min. 3 hodiny denně, zaplněno u 50 %)
 • nadpoloviční většinu z proškolených osob musí tvořit zaměstnanci podniků z podporovaných odvětví
 • zkušenost žadatele se vzděláváním

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.