Smart grids II. (přenosová síť)

Chcete rozvést distribuční a přenosovou síť? Získejte až 500 mil. Kč na vybudování infrastruktury, rozvedení sítě a další.

Program je otevřen

 • Příjem žádostí:
  do 28. 12. 2018

 • Na co lze čerpat:
  rozvod sítě

 • Kdo může čerpat:
  velké podniky

 • Kolik může projekt získat:
  10 - 500 mil. Kč

 • Procent podpory:
  40 %

Podmínky pro zisk dotace

 • program je určen pro velké podniky, akciové společnosti, provozovatele přenosových soustav
 • realizace mimo území hl. m. Prahy

Na co lze dotaci použít

 • na dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Kolik získáte

 • 10-500 milionů Kč na jeden projekt

Procentuální výše podpory nezávisí na velikosti podniku a typu projektu. Míra podpory může dosahovat až 40 % způsobilých výdajů.

Co dotační program podporuje

 • výstavba, posílení a modernizace přenosové soustavy a transformátorů
 • zlepšení kvality dodávek elektřiny koncovým zákazníkům
 • minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie

Proč spolupracovat s námi

 • Máme dlouhodobě 98% úspěšnost všech žádostí o dotace.
 • Ze 40 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě.
 • Umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor.
 • Za 10 let jsme zpracovali přes 600 projektů v hodnotě 21 mld. Kč.

enovativní TIP

S přípravou dotační žádosti je potřeba začít co nejdříve. Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.