Vysokorychlostní internet

Chcete pokrýt území republiky vysokorychlostním internetem? Získejte až 200 mil. Kč na vybudování infrastruktury, rozvedení sítě a další.

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

 • Příjem žádostí:
  do 31. 10. 2018

 • Na co lze čerpat:
  budování síťové infrastruktury

 • Kdo může čerpat:
  malé, střední i velké podniky

 • Kolik může projekt získat:
  1 - 200 mil. Kč

 • Procent podpory:
  až 75 %

Podmínky pro zisk dotace

 • fyzická nebo právnická osoba provozující veřejné sítě elektronických komunikací, držitel registrace ČTÚ k provozu sítě
 • projekt, který připojí k internetu takové lokality, ve kterých není žádný provozovatel s reálnou rychlostí alespoň 30 Mbit/s s potenciálem připojení zákazníků až 100 Mbit/s
 • realizace mimo území hl. m. Prahy

Na co lze dotaci použít

 • vybudování pasivní síťové infrastruktury
 • náklady na stavební a inženýrské práce – zateplení, výměnu oken
 • vybudování přístupových sítí nové generace (NGA)
 • náklady na projektovou dokumentaci a přípravu území

Kolik získáte

 • 1–200 milionů Kč na jeden projekt
 • Procentuální výše podpory nezávisí na velikosti podniku a typu projektu. Míra podpory činí max. 75 % způsobilých výdajů.

Co dotační program podporuje

 • modernizace stávající infrastruktury pro vysokorychlostní internet
 • zřizování nových optických sítí, které umožní až 100Mbit/s
 • vytváření pasivní infrastruktury v lokalitách předpokládaného rozvoje

Proč spolupracovat s námi

 • Máme dlouhodobě 98% úspěšnost všech žádostí o dotace.
 • Ze 40 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě.
 • Umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor.
 • Za 10 let jsme zpracovali přes 600 projektů v hodnotě 21 mld. Kč.


enovativní tip

S přípravou dotační žádosti je potřeba začít co nejdříve. Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.