Vysokorychlostní internet

Chcete pokrýt území republiky vysokorychlostním internetem? Získejte až 200 mil. Kč na vybudování infrastruktury, rozvedení sítě a další.

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 30. 4. 2019

 • Na co lze čerpat:
  výstavba pasivní části přístupové sítě NGA, aktivní prvky sítě NGA, zábor půdy, výkopové práce

 • Kdo může čerpat:
  malé, střední i velké podniky

 • Kolik může projekt získat:
  0,5 - 200 mil. Kč

 • Procent podpory:
  až 75 %

Dotační program Vysokorychlostní internet přináší v rámci OPPIK peníze na podporu rozšíření vysokorychlostního internetu v naší zemi. Nepropásněte aktuální dotační výzvy s dotací ve výši až 200 milionů.

Jak získat dotaci na vysokorychlostní internet

Pokud jste se rozhodli pro investici do budování sítě vysokorychlostního internetu, tak je tento dotační program pro vás ideální. Pro získání dotace ovšem musíte zároveň splňovat hodnoticí kritéria. Vše je poté shrnout do kvalitně sepsaného dotačního projektu. Pro získání dotace musíte:

 • být fyzickou nebo právnickou osobou provozující veřejné sítě elektronických komunikací,
 • být držitelem registrace ČTÚ k provozu sítě,
 • realizovat síť NGA = pro účely projektu v programu Vysokorychlostní internet, kde je požadováno, aby síť byla schopna zajistit reálné připojení k internetu s přenosovou rychlostí alespoň 30 Mbit/s s tím že půjde pouhou modernizací či výměnou aktivních prvků sítě (ta část infrastruktury, která ke své činnosti potřebuje energetické napájení) do konce roku 2020 rychlost zvýšit na 100 Mbit/s.,
 • realizovat síť NGA v jedné z intervenčních oblastí stanovených MPO, jejich vymezení naleznete zde: http://intervencnioblasti.verejnakonzultace.cz/2-vyzva/,
 • realizovat projekt mimo území hl. m. Prahy a současně v jedné z intervenčních oblastí.

Pro koho je dotační program určen

 • podporu mohou čerpat podniky všech velikostí realizující projekty mimo území hl. města Prahy. Sídlo firmy může být v Praze (rozhodující pro posouzení není sídlo žadatele/příjemce, ale skutečné místo realizace projektu).
 • příjemcem dotace mohou být podnikatelské subjekty i fyzické osoby podnikající, které mají oprávnění k podnikání v ČR v oblasti elektronických komunikací, resp. žadatel musí být takto registrován na Českém telekomunikačním úřadě nejpozději k datu podání žádosti.

Podporovaná uplatnění programu Vysokorychlostní internet

Uplatnění v programu by měly směřovat k hledání rozšiřování přístupu k rychlému internetu v obcích a krajích. Z dlouhodobého hlediska pak pokrytí celé ČR a zvýšení konkurenceschopnosti regionů.

Podporované aktivity

 • modernizace, resp. rozšiřování stávající infrastruktury pro přístup k vysokorychlostnímu internetu využitím optických prvků s cílem umožnit vysokorychlostní přístup k internetu přenosovou rychlostí alespoň 30 Mbit/s (do konce roku 2020 rychlost zvýšit na na 100 Mbit/s. viz výše),
 • zřizování nových sítí z části nebo plně z optických vedení pro vysokorychlostní přístup k internetu umožňující přenosovou rychlost alespoň 30 Mbit/s; v případě zřizování nových sítí s pevným připojením do jednotlivých domácností musí tato síť umožnit přenosovou rychlost až 100 Mbit/s,
 • vytváření pasivní a aktivní infrastruktury pro podporu budování sítí vysokorychlostního přístupu k internetu zejména v lokalitách předpokládaného budoucího stavebního rozvoje, přičemž tato aktivita může být podpořena pouze v kombinaci s jednou z předchozích dvou aktivit, protože v lokalitě, kde má být poskytnuta podpora se musí v konečném výsledku zvýšit počet domácností s přístupem k internetu o rychlosti 30 Mbit/s nebo v některých případech 100 Mbit/s.

Na co lze žádat dotaci

 • Výdaje na vybudování pasivní síťové infrastruktury přiojení k vysokorychlostnímu internetu (kabelové trasy, kabelovody, spojky, skříně rozvaděčů, nosné prvky pro montáž optických kabelů, prvky související s instalací optické, metalické a koaxiální sítě…).
 • Výdaje na aktivní prvky sítě NGA připojené do infrastruktury komunikačními optickými datovými porty pro GbE a 10 GbE a také prvky určené pro modernizaci stávající sítě nesplňující všechny atributy NGA sítě (mikrovlnné datové spoje P-P a P-MP, routery s GbE a 10 GbE optickým vstupem a současně min. 100MbE výstupy pro účastnické vedení, optické modemy, aktivní zařízení pro zálohové napájení…).
 • Stavební a inženýrské práce související s výstavbou síťové infrastruktury vysokorychlostního internetu, nebo modernizací stávající širokopásmové infrastruktury do stavu vysokorychlostní infrastruktury přístupových sítí NGA (nezbytné projektové, výkopové, montážní a instalační práce, úhrada nezbytných záborů veřejného prostranství, úhrada škod na zemědělských plodinách…).

Výše dotace na vysokorychlostní internet

 • 500 tis. - 200 milionů Kč na jeden projekt,
 • míra podpory je až 75% bez ohledu na velikost podniku,
 • příjemci je dotace vyplácena vždy zpětně po ukončení každé etapy projektu,
 • dotace je poskytována jako procentuální podíl ze způsobilých výdajů projektu,
 • rozhodujícími faktory pro míru podpory jsou:
  • procento efektivního pokrytí oblasti,
  • technická úroveň navrženého řešení,
  • velikost požadované dotace za přípojku.

Pravděpodobnost získání dotace v programu Vysokorychlostní internet

Pro získání dotace musíte zajistit spoustu věcí včetně výběrových řízení a administrace celého procesu. Pokud budete mít kvalitně sepsaný dotační projekt, který splní všechna kritéria dotačního programu Vysokorychlostní internet jste na nejlepší cestě k úspěchu.

Pomůžeme vám s žádostí o dotaci

V dotačním programu Vysokorychlostní internet máme již úspěšné projekty za námi. Za 10 let naší existence jsme pomohli společnostem lépe pracovat pracovat s energii. Za tu dobu se nám podařilo nastavit naše služby tak, aby vám zajistily hladký průběh celého dotačního procesu od A do Z. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a snažíme se co nejvíc přiblížit jeho potřebám. Naším hlavním cílem je zajistit, aby pro vás čerpání dotací nebylo administrativním strašákem, ale výbornou příležitostí posunout vaše podnikání. A protože podáním žádosti o dotaci to nekončí, pomůžeme vám i během čerpání dotace.


enovativní tip

S přípravou dotační žádosti je potřeba začít co nejdříve. Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.