Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Aplikace

Věnujete se výzkumu a vývoji nových produktů, zlepšování konstrukčních řešení těch stávajících nebo vývoji nového unikátního softwaru? Získejte dotaci na mzdy ve vašem vývojovém oddělení v dotačním programu Aplikace. 

Investice se vám vyplatí od 5 mil. Kč.

Vyhlášení programu je plánované na 3. kvartál 2024, program je nyní v přípravě.

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

 • Na co lze čerpat:
  mzdy, materiál, režijní náklady, smluvní výzkum a daňové odpisy DHM/DNM.

 • Kdo může čerpat:
  malé, střední i velké podniky, výzkumné organizace

 • Kolik může projekt získat:
  2 - 125 mil. Kč

 • Procent podpory:
  až 80 %

Aplikace

Chci konzultaci

Dotační program Aplikace, který je součástí operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPTAK), se zaměřuje na podporu výzkumných a vývojových projektů s tržním potenciálem.

Plánovány jsou dvě výzvy:

Aplikace – výzva II.

 •  Zaměřena na podporu, kterou lze využít na výzkumné či vývojové projekty, jejichž výstupem je velmi inovativní softwarové řešení s dobrým tržním potenciálem..

Aplikace – výzva III.

 • Zaměřena především na vybrané prioritní oblasti, které mají vysoký potenciál pro vytváření dlouhodobé konkurenční výhody ČR, tedy na tzv. high-tech technologie.

Pro koho je dotační program určen

O dotaci v programu Aplikace mohou zažádat podniky všech velikostí v následujících oblastech:

 • zpracovatelský průmysl - výrobní sektor,
 • IT,
 • výroba a rozvody energie,
 • zásobování vodou, činnosti související s odpady a sanacemi,
 • stavebnictví,
 • činností výzkumu a vývoje v profesních, vědeckých a technických činnostech.

Výše dotace na výzkum a vývoj

Dotace na výzkum a vývoj se pohybují od 2 do 125 milionů Kč na jeden projekt. Procentuální výše podpory závisí na velikosti podniku a typu činnosti:

 • malý podnik (<49 zaměstnanců) – až 80 % z vynaložených výdajů,
 • střední podnik (50–249 zaměstnanců) – až 75 % z vynaložených výdajů,
 • velký podnik (>250 zaměstnanců) – až 65 % z vynaložených výdajů.

Jak získat dotaci z programu Aplikace

Předpokladem pro získání dotace je realisticky a kvalitně promyšlený podnikatelský záměr, jehož hlavní principy jsou přeneseny do žádosti o dotaci. S obojím vám rádi odborně pomůžeme. Pro získání dotace v programu Aplikace musíte např.:

 • definovat výstup projektu - jakých zlepšení u svých produktů hodláte dosáhnout,
 • zaměřit se na nové či inovativní řešení,
 • znát trh a konkurenční řešení,
 • mít alespoň základní zkušenosti s výzkumem a vývojem produktů a kvalitní tým,
 • realizovat projekt mimo území hl. m. Prahy (sídlo společnosti v Praze být může).

 

 

Na co lze dotace využít:

Podporovány jsou např. následující náklady:

 • mzdy pracovníků podílejících se na realizaci projektu - výzkumných, technických, zkušebních, IT, řídicích i podpůrných pracovníků (včetně nákladů na sociální a zdravotní pojištění),
 • materiál spotřebovaný v rámci prováděného výzkumu a vývoje,
 • komponenty pro stavbu prototypů,
 • služby expertů a dodávky třetích stran,
 • cestovní náklady řešitelského týmu,
 • licence,
 • odpisy dlouhodobého hmotného majetku používaného při realizaci projektu,
 • ostatní režijní náklady typu cloudové služby, náklady na energie, kancelářské potřeby apod.

Typový příklad projektů:

 • Cílem tohoto projektu bylo vytvoření nového podnikového informačního systému, do kterého byly promítnuty výsledky vlastního teoretického výzkumu žadatele. Systém byl vyvíjen s využitím nejnovějších technologií a zaměřoval se na: novou architekturu technologického jádra systému, zdokonalení datového modelu.

Chcete se dozvědět více detailních informovací o výzvě?

Registrujte se na seminář/webinář na toto téme.

Chci se registrovat 

Starosti s přípravou projektu nechte na nás

V dotačním programu Aplikace se vyznáme. Dotace na podporu interních vývojových týmů jsme pomohli získat desítkám českých firem.

K vašim projektům přistupujeme s nejvyšší péčí a zajistíme, aby pro vás čerpání dotací nebylo administrativním strašákem, ale výbornou příležitostí posunout váš tým a vaše podnikání.

Posouzení velikosti podniku, podniku v obtížích

Určení statusu malého či středního podniku nebo podniku v obtížích patří mezi největší administrativní zátěže a chyby v něm jsou nejčastějším důvodem krácení či vracení dotací. Nově vám i s tímto pomůžeme.

Zjistit více o nové službě

 

Na naše reference se podívejte zde.

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.

Zavedení zcela nového produktu a snížení uhlíkové stopy

Díky kvalitně zpracované žádosti získal náš klient 10 mil. Kč na výzkum a vývoj nových produktů.

Případové studie