Puzzle úspěchu: složte si dotační možnosti pro své podnikání

Dozvědět se více

Aplikace

Věnujete se výzkumu a vývoji nových produktů, zlepšování konstrukčních řešení těch stávajících nebo vývoji nového unikátního softwaru? Získejte dotaci na mzdy ve vašem vývojovém oddělení v dotačním programu Aplikace. 

Investice se vám vyplatí od 5 mil. Kč

Vyhlášení programu je plánované na 4. kvartál 2023, program je nyní v přípravě.

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

 • Na co lze čerpat:
  mzdy, materiál, režijní náklady, smluvní výzkum a daňové odpisy DHM/DNM.

 • Kdo může čerpat:
  malé, střední i velké podniky, výzkumné organizace

 • Kolik může projekt získat:
  2 - 125 mil. Kč

 • Procent podpory:
  až 80 %

Aplikace

Chci konzultaci

Dotační program Aplikace

Dotační program Aplikace, který je součástí operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPTAK), se zaměřuje na podporu výzkumných a vývojových projektů s tržním potenciálem.

Pro koho je dotační program určen

O dotaci v programu Aplikace mohou zažádat podniky všech velikostí v následujících oblastech:

 • zpracovatelský průmysl - výrobní sektor,
 • IT,
 • výroba a rozvody energie,
 • zásobování vodou, činnosti související s odpady a sanacemi,
 • stavebnictví,
 • činností výzkumu a vývoje v profesních, vědeckých a technických činnostech.

Výše dotace na výzkum a vývoj

Dotace na výzkum a vývoj se pohybují od 2 do 125 milionů Kč na jeden projekt. Procentuální výše podpory závisí na velikosti podniku a typu činnosti:

 • malý podnik (<49 zaměstnanců) – až 80 % z vynaložených výdajů
 • střední podnik (50–249 zaměstnanců) – až 75 % z vynaložených výdajů
 • velký podnik (>250 zaměstnanců) – až 65 % z vynaložených výdajů

Jak získat dotaci z programu Aplikace

Předpokladem pro získání dotace je realisticky a kvalitně promyšlený podnikatelský záměr, jehož hlavní principy jsou přeneseny do žádosti o dotaci. S obojím vám rádi odborně pomůžeme. Pro získání dotace v programu Aplikace musíte např.:

 • definovat výstup projektu - jakých zlepšení u svých produktů hodláte dosáhnout,
 • zaměřit se na nové či inovativní řešení,
 • znát trh a konkurenční řešení,
 • mít alespoň základní zkušenosti s výzkumem a vývojem produktů a kvalitní tým,
 • realizovat projekt mimo území hl. m. Prahy (sídlo společnosti v Praze být může).

Na co lze dotace využít:

Podporovány jsou např. následující náklady:

 • mzdy pracovníků podílejících se na realizaci projektu - výzkumných, technických, zkušebních, IT, řídicích i podpůrných pracovníků (včetně nákladů na sociální a zdravotní pojištění),
 • materiál spotřebovaný v rámci prováděného výzkumu a vývoje,
 • komponenty pro stavbu prototypů,
 • služby expertů a dodávky třetích stran,
 • cestovní náklady řešitelského týmu,
 • licence,
 • odpisy dlouhodobého hmotného majetku používaného při realizaci projektu,
 • ostatní režijní náklady typu cloudové služby, náklady na energie, kancelářské potřeby apod.

Typový příklad projektů:

 • Vývoj léčivého přípravku
   
  Cílem tohoto projektu byl vývoj léčivého přípravku moderní terapie a vývoj biomateriálu pro použití v regenerativní medicíně a tkáňovém inženýrství pro léčbu poškození různých typů tkání. Cílem hlavního žadatele je prostřednictvím výzkumu a vývoje a na základě vyvinutých produktů umožnit zvýšení kvality života a zlepšení zdravotního stavu pacientů trpícími závažnými onemocnění nebo vážným poraněním tkání či orgánů. 
   
  • Vývoj nového informačního systému
    

  Cílem tohoto projektu bylo vytvoření nového podnikového informačního systému, do kterého byly promítnuty výsledky vlastního teoretického výzkumu žadatele. Systém byl vyvíjen s využitím nejnovějších technologií a zaměřoval se na: novou architekturu technologického jádra systému, zdokonalení datového modelu.

   

  Pravděpodobnost získání dotace v programu Aplikace

  Průměrná úspěšnost žádostí v tomto programu je 57,5 %*.

  Naše projekty měly v poslední hodnocené výzvě 100%  úspěšnost. 

  * Zdroj: Agentura pro podnikání a inovace, sledování čerpání alokace OP PIK

  Pro získání dotace z programu Aplikace na výzkum a vývoj obecně platí:

  • Čím lépe je popsána a vysvětlena inovativnost vašeho dotačního projektu, tím větší šanci na úspěch bude mít. 
  • Důležitý je kvalitní řešitelský tým projektu.

  Starosti s přípravou projektu nechte na nás

  V dotačním programu Aplikace se vyznáme. Dotace na podporu interních vývojových týmů jsme pomohli získat desítkám českých firem.

  K vašim projektům přistupujeme s nejvyšší péčí a zajistíme, aby pro vás čerpání dotací nebylo administrativním strašákem, ale výbornou příležitostí posunout váš tým a vaše podnikání.

  • Dokážeme vám pomoci s výběrem vhodné VaV organizace tak, aby splňovala potřeby vašeho projektu (potřebné laboratorní vybavení a tým výzkumných pracovníků),
  • budeme vám nápomocní v začátcích jednání s VaV organizací,
  • sprostředkujeme kontakt s VaV specialisty.

  Posouzení velikosti podniku, podniku v obtížích

  Určení statusu malého či středního podniku nebo podniku v obtížích patří mezi největší administrativní zátěže a chyby v něm jsou nejčastějším důvodem krácení či vracení dotací. Nově vám i s tímto pomůžeme.

  Zjistit více o nové službě

   

  Chcete si žádost napsat sami a nevíte jak na to?

  Přihlaste se do kurzu Dotačního institutu zaměřeného na přípravu dotační žádosti.

  Chci se registrovat do kurzu

   

  ReferenceNa naše reference se podívejte zde.

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.