Webinář: Objevte cesty k financování výzkumu a vývoje pomocí dotací

Registrovat se

Digitální podnik

Chystáte se investovat do modernizace svého podniku prostřednictvím špičkového IT vybavení, zlepšit firemní procesy v oblasti digitalizace či automatizace? Pak by vás mohla zajímat finanční příležitost ve formě dotace až 15 milionů Kč.

Výzva je nyní v přípravě. Jedná se o předběžné informace. 

 

 

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

 • Na co lze čerpat:
  pořízení IT vybavení

 • Kdo může čerpat:
  malé, střední podniky

 • Kolik může projekt získat:
  1 - 15 mil. Kč

 • Procent podpory:
  až 60 %

Digitální podnik

Chci konzultaci

Základní informace

Cílem dotační výzvy je podpořit  využívání digitálních technologií v českých podnicích a posílit jejich výkonnost a konkurenceschopnost

 • Příjem žádostí: předpoklad 3.Q 2024,
 • způsob hodnocení: průběžný,
 • max. výše dotace: 15 mil Kč na 1 projekt,
 • alokace výzvy: 1 mld. Kč (bude upřesněno).

Na co můžete dotaci využít

Investice do informačních a komunikačních technologií (ICT) nebo čerpání služeb s ICT spojených. Finanční podpora musí směřovat na náklady, které souvisí se zásadní změnou výrobního postupu nebo rozšířením kapacity stávající provozovny či rozšíření výrobního sortimentu provozovny o výrobky, které nebyly dříve v této provozovně vyráběny, případně založení nové provozovny.

Informační systémy umožňující komplexní digitalizaci agend:

 • ERP (řízení podniku) nebo CRP (plánování časového rozvržení výrobních kapacit), ale také PLM (řízení životního cyklu výrobku),
 • BIM a CDE systémy (služba pro vytváření digitálních modelů ve stavebnictví a příbuzných oborech),
 • DMS (správa dokumentů),
 • kybernetická bezpečnost.

Technologie a hardware sloužící k nevýrobním účelům:

 • vnitropodnikové sítě (aktivní a pasivní prvky včetně měření nebo poradenských služeb, vzdálený přístup atp.),
 • hardware pro zajištění vnitřní konektivity ve firmě a nástrojů pro správu vlastní LAN sítě (např. repeater, hub, bridge, router, gateway, switch, firewall, přístupové body, analyzátory síťového provozu a ochrany proti útokům DDOS),
 • logistické systémy a technologie (primárně plně autonomní systémy, doplňkově automatizované (semi-automatizace),
 • monitorovací systémy (např. přístupové chipy a jejich čtečky, prvky sítě IoT, webkamery a další systémy pro „video surveillance“, dohledové drony),
 • hardware pro mobilní distanční přístup do firemní sítě (např. 4G/5G modemy a routery, headset, hardware šifrovací klíče, koncový hardware zajišťující online videokonference).

Ostatní neinvestiční výdaje – služby:

 • software aplikace umožňující digitální transformaci podniku přes cloud vč. SaaS řešení v rámci časově omezeného předplatného,
 • okrajově i základní software (kancelářské balíčky, účetní programy),
 • služby poradců, expertů, studie, bezpečnostní audity,
 • jednorázová školení a pomůcky nezbytné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov,
 • vytvoření digitálního dvojčete či podobné služby.

Kdo může dotaci získat

 • Malé a střední podniky z ČR. Projekty musí být realizovány mimo území hl. m. Prahy (sídlo firmy zde být může),
 • žádat budou zřejmě moci podniky zabývající se jakoukoli podnikatelskou činností.

Výše dotace

 • Předpoklad 1 mil. Kč - 15 mil Kč.

Míra Podpory

 • 30 - 60 % míra podpory se liší podle regionu a velikosti podniku.

Vysvětlivky:

 • malý podnik = < 49 zaměstnanců,
 • střední podnik = > 50 až 249 zaměstnanců.

Předběžné podmínky čerpání dotace

 • Ze strany žadatele bude požadována počáteční investici, 
 • vyhodnocení žádostí: průběžné.

Domluvte si konzultaci

Příklad z praxe: 12,6 mil. Kč na digitalizaci procesů

Firmě PARKER HANNIFIN s.r.o. jsme pomohli získat dotaci na nový software, skladové terminály i robustní IT síť.

Přečtěte si o projektu více
 

V enovation jsme specialisté na výzvy z programu OPTAK

Využijte naše zkušenosti nasbírané za 17 let z přes 2 000 projektů a více než 47 miliard získaných pro firmy. Mějte jistotu bezchybné žádosti a začněte s námi konzultovat vaše projekty již dnes.

Posouzení velikosti podniku, podniku v obtížích

Určení statusu malého či středního podniku nebo podniku v obtížích patří mezi největší administrativní zátěže a chyby v něm jsou nejčastějším důvodem krácení či vracení dotací. Nově vám i s tímto pomůžeme.

Zjistit více o nové službě

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.