Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Energetická infrastruktura – Úspory OZE v LDS

Dotace až 100 mil. Kč na posílení venkovního a kabelového vedení, výstavbu a modernizaci rozvodovny, či elektrostanice a nákup rozvaděčů, transformátorů a trafostanic pro provozovatele lokálních distribučních soustav (LDS).

Program je otevřen

 • Příjem žádostí:
  do 30. 12. 2024

 • Na co lze čerpat:
  venkovní a kabelové vedení, výstavba a modernizace rozvodovny, nákup a instalace, rozvaděčů, transformátorů a trafostanic

 • Kdo může čerpat:
  malé, střední i velké podniky, držitelé licence na distribuci elektřiny vydanou ERÚ (CZ.NACE 35.13)

 • Kolik může projekt získat:
  1,5 - 100 mil. Kč

 • Procent podpory:
  50 %

Energetická infrastruktura – Úspory OZE v LDS

Chci konzultaci

Základní informace

Cílem výzvy je posílení distribučních sítí a navýšení jejich připojitelného výkonu obnovitelných zdrojů energie (OZE) podporou rozvoje chytrých sítí a konvenčním posílením sítí v souvislosti s rozvojem obnovitelných zdrojů v ČR.

 • Příjem žádostí: od 2. 4. 2024 do 30. 12. 2024.
 • Typ výzy: průběžná.
 • Alokace: 500 mil. Kč.

Kdo může dotaci získat

 • Malé, střední i velké podniky,
 • provozovatelé distribučních soustav – žadatel musí být držitelem licence na distribuci elektřiny vydanou Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) v distribučním území, kde bude projekt realizován (CZ.NACE-35.13). 

Na co můžete dotaci využít

 • Modernizace silové (konvenční) infrastruktury:
  • posílení venkovního a kabelové vedení,
  • výstavba a modernizace rozvodovny, elektrické stanice,
  • nákup a instalace: 
   • rozvaděčů,
   • transformátorů,
   • vnítřní trafostanice (TS), kobky, dovybavení TS,
   • trafostanice stožárové, kioskové a zděné.
 • Instalace chytrých prvků distribuční sítí.
 • Osazení bateriové akumulace.
 • Zajištění dálkového ovládání komunikace.
 • Další způsobilé výdaje:
  • projektová dokumentace stavby,
  • inženýrská činnost ve stavbě,
  • rekonstrukce, modernizace, technické hodnocení staveb,
  • technologie, stroje a zařízení vč. hardwaru a softwaru.

Kolik získáte

 • Míra podpory je 50 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Výše dotace: 1,5 mil až 100 mil. Kč.

Co budete potřebovat

 • Posudek přínosů modernizace a výstavby distribučních sítí za účelem snížení technických ztrát distribučních trafostanic.
 • Posudek plnění environmentálně udržitelné investice a prověření infrastruktury z hlediska klimatického dopadu.

V enovation jsme specialisté na programy OP TAK

Využijte naše zkušenosti nasbírané za 17 let z 2 000 projektů a více než 47 miliard Kč získaných pro firmy. Mějte jistotu bezchybné žádosti a začněte s námi konzultovat vaše projekty již dnes.

Posouzení velikosti podniku, podniku v obtížích

Určení statusu malého či středního podniku nebo podniku v obtížích patří mezi největší administrativní zátěže a chyby v něm jsou nejčastějším důvodem krácení či vracení dotací. Nově vám i s tímto pomůžeme.

Zjistit více o službě

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.