Ušetřete na energiích, mzdách a dalších nákladech díky dotacím

Chci záznam webináře zdarma

Inovace

Díky programu Inovace získáte dotace na nezbytné vybavení pro uvedení inovovaných výrobků či produktů na trh.

Před podáním žádosti je nutné mít ukončený výzkum a vývoj.

Program je stále v přípravě, informace pro vás pravidelně aktualizujeme.

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

 • Na co lze čerpat:
  nákup strojů, HW&SW a jiné

 • Kdo může čerpat:
  malé i střední podniky a small mid-caps (do 500 zaměstnanců)

 • Kolik může projekt získat:
  1 - 100 mil. Kč

 • Procent podpory:
  25 - 45 %

 

Pořádný balík peněž z EU dorazil!

Na seminářích v 6 městech představíme, jak ho doručíte do firmy. O tomto programu, ale i o dalších budeme mluvit na našich seminářích, na které se můžete přihlásit.

Zjistit více

Dotační program Inovace

Z programu Inovace pořídíte nové výrobní technologie a stroje, software či práva duševního vlastnictví, díky kterým zahájíte výrobu inovovaných výrobků a produktů. Ty musí pocházet:

 • z vašeho předchozího výzkumu a vývoje
 • nebo mohou být pořízeny formou např. licencí a patentů.

Na co lze dotace získat

 • Technologie - pořízení nových výrobních strojů a zařízení, hardwaru a lokálních sítí vč. souvisejícího SW,
 • stavby - novostavby i technické zhodnocení staveb, a to max. do výše 20 % z celkových způsobilých výdajů na technologie,
 • projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti (de-minimis),
 • software a data - SW, programy a licence, nákup dat, databází a jejich aktualizace,
 • práva k užívání duševního vlastnictví - know-how, licence, patenty (pro velké podniky de-minimis).

Výše dotace na Inovace

1- 100 milionů Kč na jeden projekt. Procentuální výše dotace na inovace závisí na velikosti podniku:

 • malý podnik (<49 zaměstnanců) – 45 % z vynaložených výdajů
 • střední podnik (50–249 zaměstnanců) – 35 % z vynaložených výdajů
 • small mid-caps (do 500 zaměstnanců) – 25 % z vynaložených výdajů

Jaké inovace jsou uznávány?

 • produktová inovace - zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb,
 • procesní inovace - zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb,
 • organizační inovace - zavádění nových informačních systémů, které propojí procesy uvnitř podniku  (např. ERP systémy, CRM systémy),
 • marketingová inovace - zvýšení prodeje výrobků a služeb díky významné změně v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (náklady na designové studie, grafické návrhy apod.

Pro koho je dotační program určen

O dotaci v programu Inovace mohou zažádat:

 • malé a střední podniky (<250 zaměstnanců),
 • small mid-caps (do 500 zaměstnanců) jejichž projekty zlepší podmínky v emisích skleníkových plynů (CO2, metan apod.) nebo úsporách vody (např. zlepšením technologie nebo jejím opakovaným použitím).

Typickým žadatelem je výrobní podnik působící především ve zpracovatelském průmyslu

Dále firmy v oblasti:

 • úpravy odpadů k dalšímu využití,
 • vydavatelské činnosti,
 • pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti,
 • tvorba programů a vysílání,
 • technické zkoušky a analýzy.

Starosti s přípravou projektu nechte na nás

V programu Inovace se vyznáme a pomohli jsme rozjet výrobu nových výrobků již desítkám českých firem. Dlouhodobě si naše projekty nejen v tomto programu drží úspěšnost 98,2 %.

K vašim projektům přistupujeme s nejvyšší péčí a zajistíme, aby pro vás čerpání dotací nebylo administrativním strašákem, ale výbornou příležitostí posunout vaše podnikání.

Inovace výroby termoolejových kotlů

Jak jsme pomohli např. společnosti Kornfeil spol. s r.o. s uvedením nového ekologického zdroje tepla pro pekařské pece na trh se podívejte zde.

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.

Inovace výroby termoolejových kotlů

Uvedení na trh ekologického zdroje tepla pro pekařské pece

Případové studie