Trápí vás energetická a inflační krize? Máme pro vás řešení.

Zjistit více

Inovace

Díky programu Inovace získáte dotace na nezbytné vybavení pro uvedení inovovaných výrobků či produktů na trh.

Před podáním žádosti je nutné mít ukončený výzkum a vývoj.

Program je otevřen

 • Příjem žádostí:
  do 30. 11. 2022

 • Na co lze čerpat:
  nákup strojů, HW&SW a jiné

 • Kdo může čerpat:
  malé i střední podniky a small mid-caps (do 500 zaměstnanců)

 • Kolik může projekt získat:
  1 - 40 mil. Kč

 • Procent podpory:
  20 - 60 %

 

Dotační program Inovace

Z programu Inovace pořídíte nové výrobní technologie a stroje, software či práva duševního vlastnictví, díky kterým zahájíte výrobu inovovaných výrobků a produktů. Ty musí pocházet:

 • z vašeho předchozího výzkumu a vývoje
 • nebo mohou být pořízeny formou např. licencí a patentů.

Na co lze dotace získat

 • Technologie - pořízení nových výrobních strojů a zařízení, hardwaru a lokálních sítí vč. souvisejícího SW,
 • stavby - novostavby i technické zhodnocení staveb, a to max. do výše 20 % z celkových způsobilých výdajů na technologie,
 • projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti (de-minimis),
 • software a data - SW, programy a licence, nákup dat, databází a jejich aktualizace,
 • práva k užívání duševního vlastnictví - know-how, licence, patenty (pro velké podniky de-minimis).
 • Příjem žádostí: 1.9.2022 - 30.11.2022

Chcete se o programu Inovace a dalších výzvách OPTAK dozvědět více?

 

Výše dotace na Inovace

1- 40 milionů Kč na jeden projekt. Procentuální výše dotace na inovace závisí na velikosti podniku a místu realizace:

 • malý podnik (<49 zaměstnanců) – 60 % z vynaložených výdajů
 • střední podnik (50–249 zaměstnanců) – 50 % z vynaložených výdajů
 • small mid-caps (do 500 zaměstnanců) – 40 % z vynaložených výdajů

 

Pro koho je dotační program určen

O dotaci v programu Inovace mohou zažádat:

 • malé a střední podniky (<250 zaměstnanců),
 • small mid-caps (do 500 zaměstnanců) jejichž projekty zlepší podmínky v emisích skleníkových plynů (CO2, metan apod.) nebo úsporách vody (např. zlepšením technologie nebo jejím opakovaným použitím).

Typickým žadatelem je výrobní podnik působící především ve zpracovatelském průmyslu

Dále firmy v oblasti:

 • úpravy odpadů k dalšímu využití,
 • vydavatelské činnosti,
 • pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti,
 • tvorba programů a vysílání,
 • technické zkoušky a analýzy.

Jaké inovace jsou uznávány?

 • produktová inovace - zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb,
 • procesní inovace - zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb,
 • organizační inovace - zavádění nových informačních systémů, které propojí procesy uvnitř podniku  (např. ERP systémy, CRM systémy),
 • marketingová inovace - zvýšení prodeje výrobků a služeb díky významné změně v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (náklady na designové studie, grafické návrhy apod.

Starosti s přípravou projektu nechte na nás

V programu Inovace se vyznáme a pomohli jsme rozjet výrobu nových výrobků již desítkám českých firem. Dlouhodobě si naše projekty nejen v tomto programu drží úspěšnost 90 %.

K vašim projektům přistupujeme s nejvyšší péčí a zajistíme, aby pro vás čerpání dotací nebylo administrativním strašákem, ale výbornou příležitostí posunout vaše podnikání.

Posouzení velikosti podniku, podniku v obtížích

Určení statusu malého či středního podniku nebo podniku v obtížích patří mezi největší administrativní zátěže a chyby v něm jsou nejčastějším důvodem krácení či vracení dotací. Nově vám i s tímto pomůžeme.

Zjistit více o nové službě

 

Inovace výroby termoolejových kotlů

Jak jsme pomohli např. společnosti Kornfeil spol. s r.o. s uvedením nového ekologického zdroje tepla pro pekařské pece na trh se podívejte zde.

 

Chcete si žádost napsat sami a nevíte jak na to?

Přihlaste se do kurzu Dotačního institutu zaměřeného na přípravu dotační žádosti.

Chci se registrovat do kurzu

 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.

Inovace výroby termoolejových kotlů

Uvedení na trh ekologického zdroje tepla pro pekařské pece

Případové studie