Puzzle úspěchu: složte si dotační možnosti pro své podnikání

Dozvědět se více

Podpora přechodu k oběhovému hospodářství

Dotace podporuje nákup moderní technologie pro recyklaci odpadu v průmyslu a k omezení plýtvání druhotnými surovinami. 

 

 

Program je otevřen

 • Příjem žádostí:
  do 29. 3. 2024

 • Na co lze čerpat:
  výdaje na technologie, stavební práce, dodávky a služby

 • Kdo může čerpat:
  malé, střední a velké podniky

 • Kolik může projekt získat:
  1 - 100 mil. Kč

Podpora přechodu k oběhovému hospodářství

Chci konzultaci

Základní informace

 • Příjem žádostí: 2. 10. 2023,
 • ukončení příjmu žádostí: 29. 03. 2024,
 • způsob hodnocení žádostí: Průběžné,
 • Plánovaná alokace: 1 mld. Kč

Na co můžete dotaci využít

 • Zavádění technologií k výrobě druhotné suroviny, polotovaru nebo výrobku z vlastního odpadního materiálu.
 • Zavádění technologií pro výrobu polotovarů nebo výrobků z druhotných surovin nebo technologií umožňující zvýšení podílu druhotných surovin ve výrobku.
 • Zavádění technologií pro znovupoužití vlastního výrobního odpadu zařazením zpět do výrobního cyklu.
 • Zavádění technologií ke zvýšení recyklovatelnosti výrobků. 
 • Snížení množství vstupů při výrobě.

Co je druhotná surovina v cirkulární ekonomice?

Druhotnou surovinou se rozumí vedlejší produkty nebo upravené odpady, které přestaly být odpadem. Tzn. že mohou být po úpravě nadále využity jako vstup pro výrobu a nahradit tak primární surovinu

Za druhotné lze považovat i nespotřebované vstupní suroviny nebo materiály předáváné k novému využití.

Na co lze žádat dotaci

 • Výdaje na pořízení technologií (strojů a zařízení), která bude předcházet vzniku odpadů, navýší recyklační infrastrukturu a omezí plýtvání druhotnými surovinami.

Kdo může dotaci získat

 • Malé a střední podniky, 
 • Velké podniky (jen do 499 zaměstnanců),
 • Projekty musí být realizovány mimo území hl. m. Prahy (sídlo firmy zde být může).

 

Forma a výše podpory

 • Výše dotace 1 - 100 mil. Kč,
 • Podpora je poskytována ex-post,
 • Dotace je poskytována jako procentuální podíl ze způsobilých výdajů a liší se dle velikosti podniku

Hlavní podmínky dotace

 • Je potřeba splňovat podmínky bezdlužnosti, nebýt tzv. podnikem v obtížích, nemít koncového majitele v daňových rájích aj. – podmínky jsou uvedeny ve výzvě programu.
 • Žádost o podporu musí obsahovat rozvahu, výkaz zisku a ztráty za poslední dvě uzavřená účetní období včetně přílohy k účetní závěrce a posudek o nejlepší dostupné technologii BAT.

Posouzení velikosti podniku, podniku v obtížích

Určení statusu malého či středního podniku nebo podniku v obtížích patří mezi největší administrativní zátěže a chyby v něm jsou nejčastějším důvodem krácení či vracení dotací. Nově vám i s tímto pomůžeme.

Zjistit více o nové službě

Proč spolupracovat s námi

 • Za dobu našeho působení jsme pomohli získat dotace na výzkum a vývoj téměř 300 firem.
 • U projektů Technologické agentury ČR zvyšujeme šanci na zisk dotace téměř 3x.
 • Přesně víme, jak zpracovat důležité dokumenty, jak komunikovat s úředníky a navíc máme v týmu odborníky pro oblast výzkumu, vývoje a inovací.

 

Potřebujete se dozvědět bližší informace k této dotační výzvě?

Na podzim 2023 pořádame bezplatné semináře, kde máte jedinečnou příležitost dozvědět se aktuální informace nejen k dotační výzvě Podpora přechod k oběhovému hospodářství.

Máte-li zájem neotálejte, stačí si vybrat město a termín. 

Chci se registrovat na seminář

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.