Trápí vás energetická a inflační krize? Máme pro vás řešení.

Zjistit více

Podpora přechodu k oběhovému hospodářství

Program je stále v přípravě, informace pro vás pravidelně aktualizujeme.

Dotace podpoří inovativní technologie pro vyšší materiálovou recyklaci v průmyslu a optimalizace materiálového ekodesignu výrobků.

 

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

 • Na co lze čerpat:
  výdaje na technologie, stavební práce, dodávky a služby

 • Kdo může čerpat:
  malé, střední a velké podniky

 • Kolik může projekt získat:
  1 - 20 mil. Kč

 • Procent podpory:
  40 %

Podpora přechodu k oběhovému hospodářství

Chci konzultaci zdarma

Co je druhotná surovina

Druhotnou surovinou se rozumí vedlejší produkty nebo upravené odpady, které přestaly být odpadem. Tzn. že mohou být po úpravě nadále využity jako vstup pro výrobu a nahradit tak primární surovinu

Za druhotné lze považovat i nespotřebované vstupní suroviny nebo materiály předáváné k novému využití.

Na co můžete dotaci využít

 • Pořízení inovativních technologií na získávání, zpracování a využívání druhotných surovin z výrobků a materiálů s ukončenou životností a na výrobu výrobků s obsahem druhotných surovin.
 • Investice do inovativních technologií umožňujících nové nebo vyšší využití druhotných surovin jako náhrady primárních zdrojů.
 • Optimalizace či zavádění materiálového ekodesignu výrobků za účelem usnadnění recyklace a opětovného použití.
 • Projekty a realizace průmyslové symbiózy.
 • Zlepšení materiálové recyklace odpadů a jejich opětovného použití.
 • Důraz na zpětné uzavírání materiálových cyklů, zejména podporou materiálové recyklace.
 • Využití stavebních odpadů k další výstavbě.

Na co lze žádat dotaci

 • Výdaje na pořízení technologií (strojů a zařízení),
 • stavební práce,
 • technický dozor,
 • dodávky a služby.

Kdo může dotaci získat

 • Malé, střední i velké podniky na celém území ČR včetně hl. města Prahy.

 

Program se připravuje - o novinkách vás budeme informovat mezi prvními

Chcete být první, kdo se dozví o otevření výzvy programu Cirkulární řešení v podnicích? Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a mějte vždy informace z první ruky.

Chci aktuální informace

Forma a výše podpory

 • Míra podpory by se měla pohybovat v rozmezí 40 %
 • Dotace je poskytována jako procentuální podíl ze způsobilých výdajů.
 • Podpora je poskytována ex-post.

Hlavní podmínky dotace

 • Je potřeba splňovat podmínky bezdlužnosti, nebýt tzv. podnikem v obtížích, nemít koncového majitele v daňových rájích aj. – podmínky jsou uvedeny ve Výzvě programu.
 • Žádost o podporu musí obsahovat rozvahu, výkaz zisku a ztráty za poslední dvě uzavřená účetní období včetně přílohy k účetní závěrce a posudek o nejlepší dostupné technologii BAT.

Co je důležité vědět

Programy Národního plánu obnovy nově přinesou mnohá zjednodušení pro žadatele, zároveň však zavádí nulovou toleranci administrativních nedostatků. Žádosti o dotace je tedy nutné připravit včas a naprosto bezchybně.

V enovation jsme specialisté na Národní plán obnovy

Využijte naše zkušenosti nasbírané za 15 let z 1 400 projektů a více než 32 miliard získaných pro firmy. Mějte jisotu bezchybné žádosti a začněte s námi konzultovat vaše projekty již dnes.

Posouzení velikosti podniku, podniku v obtížích

Určení statusu malého či středního podniku nebo podniku v obtížích patří mezi největší administrativní zátěže a chyby v něm jsou nejčastějším důvodem krácení či vracení dotací. Nově vám i s tímto pomůžeme.

Zjistit více o nové službě

 

 

 

 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.