Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Služby infrastruktury

 Získejte podporu až 75 % na vybudování a rozvoj výzkumné a inovační infrastruktury za účelem poskytování inovativních služeb nebo modernizace.

 

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 29. 2. 2024

 • Na co lze čerpat:
  osobní náklady, služby odborných poradců; investice do přístrojového vybavení, stavby, propagace a režie

 • Kdo může čerpat:
  malé, střední i velké podniky, výzkumné organizace a municipality

 • Kolik může projekt získat:
  5 - 150 mil. Kč

 • Procent podpory:
  až 75%

Služby infrastruktury

Chci konzultaci

Základní informace

 • Příjem žádostí: od 9. 8. 2023,
 • ukončení příjmu žádostí: do 29. 02. 2024
 • průběh vyhodnocení žádosti: kolová,
 • alokace: 1 mld. Kč.

Kolik získáte

Dotace pro aktivitu A:         

 • min. 10 mil. Kč a max. 30 mil. Kč

Dotace pro aktivitu B:     

 • 5 - 50 mil. Kč pro projekty neobsahující stavební práce.
 • 10 - 150 mil. Kč pro projekty obsahující stavební práce.

Míra podpory

 • Aktivita A: 75 % z celkových způsobilých výdajů 
  • Zprostředkovatel dotace = výzkumná organizace, výzkumná infrastruktura.
  • Konečný příjemce dotace = malý a střední podnik (MSP).
 • Aktivita B: 25 - 50 % z celkových způsobilých výdajů

Kdo může čerpat

 • Malé a střední podniky, velké podniky, výzkumné organizace i municipality.
 • Projekty musí být realizovány mimo území hl. m. Prahy (sídlo firmy zde být může).

Podmínky pro zisk dotace

 • poskytovat služby v oblasti rozvoje jiných podniků (MSP) – především výzkumu, vývoje a inovací,
 • provozovat tzv. výzkumnou infrastrukturu,
 • každý žadatel (1 IČ) může podat max. 1 projekt v rámci výzvy 
 • realizovat projektu mimo Prahu.

 

 

Na co lze dotaci použít

A) Poskytování služeb inovačním malým a středním podnikům

 • Stimulace činností v oblasti výzkumu a inovací, navazování a rozvíjení výzkumné spolupráce.
 • Podpora transferu vědeckých a technologických poznatků.
 • Komercializace výsledků výzkumu.
 • Ochrana a využití práv duševního vlastnictví.
 • Zavádění a demonstrace nových technologií a inovativních řešení.
 • Technické a technologické služby.
 • Strategické řízení a management inovací.
 • Validace nových podnikatelských modelů.
 • Přístup k mentorům, investorům a rizikovému kapitálu.

Aktivita B) Rozšíření prostor a modernizace otevřené výzkumné a inovační infrastruktury včetně pořízení nového vybavení nebo budování nové otevřené výzkumné a inovační infrastruktury (typu vědeckotechnických parků, výzkumných a inovačních center, technologických a podnikatelských inkubátorů). 

Podporované způsobilé výdaje

Pro aktivitu A:

 • Osobní náklady spojené s poskytováním specializovaných služeb konečným příjemcům.
 • Nákup externích specializovaných služeb.
 • Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek.
 • Marketing a propagace (de minimis).
 • Režijní náklady (15 % z osobních nákladů).

Pro aktivitu B:

 • Výzkumná zařízení, technologie a další vybavení, budovy, pozemky, novostavby či technické zhodnocení budov apod.
 • Patenty, licence a know-how, software apod.
 • Projektová dokumentace (de minimis).

Proč žádat o dotace s námi?

Našim klientům přinášíme peníze z veřejných zdrojů, kombinujeme různé zdroje financování a šetříme jejich výdaje řízením nákladů. Vsázíme při tom na všestrannost služeb a individuální přístup ke každému projektu.

 • máme dlouhodobě 90% úspěšnost všech žádostí o dotace
 • z více než 65 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě
 • umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor
 • od roku 2007 jsme zpracovali přes 1 700 projektů v hodnotě 38 mld. 

Našim klientům přinášíme peníze z veřejných zdrojů, kombinujeme různé zdroje financování a šetříme jejich výdaje řízením nákladů. Vsázíme při tom na všestrannost služeb a individuální přístup ke každému projektu.

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.