Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Technologické platformy

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 14. 4. 2023

 • Na co lze čerpat:
  Rozvoj činností technologických platforem

 • Kdo může čerpat:
  Malé, střední podniky a velké podniky, výzkumné organizace, státní organizace

 • Kolik může projekt získat:
  0,5 - 5 mil. Kč

 • Procent podpory:
  75 %

Technologické platformy

Chci konzultaci

 

Technologické platformy

Program je zaměřen na rozvoj činností technologických platforem směřujících k průmyslové modernizaci a zavádění pokročilých technologií.

Základní informace

 • Příjem žádostí: 23. 1. - 14. 4. 2023.

Podporované aktivity

Výzva podporuje rozvoj národních technologických platforem (TP) vedoucích k propojení veřejného a soukromého sektoru ve  výzkumu, vývoji a inovacích v technologických oblastech významných pro podnikatelskou sféru. Podporovány jsou koordinační činnosti technologické platformy, a to zejména:

 • v oblasti řešení průmyslových (a souvisejících společenských) výzev daného odvětví a uplatnění pokročilých technologií,

 • navázání hlubší spolupráce TP s evropskými technologickými a inovačními platformami (ETIP) nebo obdobným strategickým partnerem na evropské úrovni,

 • koordinace českých podnikatelských subjektů a organizací pro výzkum a šíření znalostí v přístupu do programu Horizont 2020 a dalších evropských programů,

 • podporovány jsou dále aktivity směřující k rozvoji oboru a TP, zlepšení inovačního prostředí, odstraňování identifikovaných bariér jeho rozvoje, sdílení znalostí a informací, technologický foresight a iniciace výzkumných a vývojových projektů v oblastech definovaných v SVA a IAP jako klíčových pro budoucí konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj; podporováno je další rozpracování/aktualizace strategických dokumentů.

Na co se dotace vztahuje

 • Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – tzn. stroje a zařízení, SW, stavby,
 • osobní náklady, služby poradců, expertů, studie,
 • semináře, konference, marketing a atd.

Kdo může dotaci získat

 • Malé, střední podniky a velké podniky,
 • výzkumné oraganizace,
 • státní organizace.

Forma a výše podpory

 • Alokace: 100 000 000 Kč.
 • Míra podpory: 75 %.

Proč žádat o dotace s námi?

Našim klientům přinášíme peníze z veřejných zdrojů, kombinujeme různé zdroje financování a šetříme jejich výdaje řízením nákladů. Vsázíme při tom na všestrannost služeb a individuální přístup ke každému projektu.

 • máme dlouhodobě 98% úspěšnost všech žádostí o dotace
 • z více než 65 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě
 • umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor
 • za 15 let jsme zpracovali přes 1400 projektů v hodnotě 32 mld. Kč

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.