Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Udržitelné hospodaření s vodou (OPTAK)

Program je otevřen

 • Příjem žádostí:
  do 28. 6. 2024

 • Na co lze čerpat:
  Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku

 • Kdo může čerpat:
  malé, střední a velké podniky

 • Kolik může projekt získat:
  1 - 100 mil. Kč

 • Procent podpory:
  až 60 %

Udržitelné hospodaření s vodou (OPTAK)

Chci konzultaci

 

Tento program umožňuje získat dotaci na pořízení technologií pro úsporu vody v rámci podniku. Úsporou vody se rozumí snížení roční spotřeby vody v podniku bez ohledu na to, zda se jedná o vodu odpadní, z vodovodního řadu, povrchových a podzemních vod v rámci podniku.

 

Základní informace

 • Příjem žádostí: 2. 10. 2023,
 • ukončení příjmu žádostí: 28. 06. 2024, 
 • způsob hodnocení žádosti: průběžné,
 • max. délka trvání projektu: 31. 12. 2026,
 • zahájení realizace: po podání žádosti o dotaci. 

Na co můžete dotaci využít

 • Úspora vody v podnicích prostřednictvím investic do technologií a nezbytných stavebních prací, které toto dokáží zajistit.
 • Příkladně toho můžete dosáhnout:
  • zvýšením účinností rozvodů,
  • snížením spotřeby vody technologií při zachování jejich produktivity,
  • využitím dešťové vody,
  • recyklací nebo cirkulací vody.

Na co lze žádat dotaci

 • Mezi způsobilé výdaje patří výdaje na pořízení technologií a nezbytných stavebních prací. 

Kdo může dotaci získat

 • Malé, střední podniky i velké podniky na celém území ČR mimo hl. města Prahy.

Vysvětlivky:

 • malý podnik = méně než 49 zaměstnanců,
 • střední podnik = 50– 249 zaměstnanců,
 • velký podnik  = nad 250 zaměstnanců.

Forma a výše podpory

 • Výše dotace 1 - 100 mil. Kč,
 • alokace: 1,2 mld Kč,
 • podpora je poskytována ex-post,
 • míra podpory je poskytována dle velikosti podniku.

Hlavní podmínky dotace

 • Je potřeba splňovat podmínky bezdlužnosti, nebýt tzv. podnikem v obtížích, nemít koncového majitele v daňových rájích aj. – podmínky jsou uvedeny ve Výzvě programu.
   
 • Žádost o podporu musí obsahovat rozvahu, výkaz zisku a ztráty za poslední dvě uzavřená účetní období včetně přílohy k účetní závěrce a vodní audit.
   
 • Před podáním žádosti musí být projekt dobře technicky připravený, včetně zpracování vodního auditu.
   
 • Není podporována rekonstrukce nebo výměna rozvodů veřejné sítě.

Posouzení velikosti podniku, podniku v obtížích

Určení statusu malého či středního podniku nebo podniku v obtížích patří mezi největší administrativní zátěže a chyby v něm jsou nejčastějším důvodem krácení či vracení dotací. Nově vám i s tímto pomůžeme.

Zjistit více o nové službě

 

 

 

 


 •  

 

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.