Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Chcete odborně vzdělávat a rozvíjet své zaměstnance? Získejte dotaci až 6 mil. Kč z Operačního programu Zaměstnanost.

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 16. 6. 2023

 • Na co lze čerpat:
  další profesní vzdělávání zaměstnanců

 • Kdo může čerpat:
  zaměstnavatelé

 • Kolik může projekt získat:
  1 - 6 mil. Kč

 • Procent podpory:
  76,7 až 95 %

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Chci konzultaci

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Dotační výzva č. 47 – Podnikové vzdělávání (1), která je součástí operačního programu Zaměstnanost (OPZ), přináší peníze na rozvoj dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců v dlouhodobém horizontu až 24 měsíců.

Jak získat dotaci z programu Podnikové vzdělávání zaměstnanců 1

Pro získání dotace musí být splněny následující podmínky:

 • zapojení pouze zaměstnanců s pracovní smlouvou, smlouvou o výkonu funkce nebo o služebním poměru,
 • realizace projektu v rámci celé ČR (včetně území hl. m. Prahy),
 • prezenční i distanční vzdělávání,
 • maximální doba realizace: 24 měsíců,
 • doba realizace od 1. 3. 2024.

Pro koho je dotační program určen

 • Obchodní korporace (obchodní společnosti, družstva),
 • státní podniky a organizace,
 • OSVČ,
 • evidované právnické osoby dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí a pokud k datu vyhlášení výzvy prokazatelně existují minimálně jeden rok.

Praktické využití programu vzdělávání zaměstnanců

Dotaci v programu Podnikové vzdělávání (1) (OPZ) je možné využít na další profesní vzdělávání zaměstnanců – např. měkké a manažerské dovednosti, jazykové vzdělávání, technické a další odborné vzdělávání.

Podpora je stanovena na principu jednotkových sazeb na vzdělávání a mzdové příspěvky.

Výše dotace na vzdělávání

 • 1,0 – 6,0 mil. Kč na jeden projekt,
 • míra dotace je 76,735 % - 95,000 % (dle typu žadatele).

 

 

Na co si dát pozor

 • Vzhledem k tomu, že výzva je tzv. kolová, budou podpořeny projekty s největším počtem bodů. Maximální počet bodů je 100, minimální 50.
 • Aby se vzdělávání považovalo za ukončené, musí účastník absolvovat alespoň 70 % rozsahu kurzu.
 • Není možné realizovat kurzy vedené interním zaměstnancem příjemce nebo zaměstnancem zapojeného subjektu, jehož zaměstnanci jsou účastníky daného kurzu.
 • Podpora se nevztahuje na vzdělávání v oblastech IT a Průmyslu 4.0 v jakékoliv formě zahrnující rozvoj digitálních dovedností.
 • Podporované vzdělávání může probíhat pouze v pracovní dny (pondělí až pátek) od 6:00 do 22:00 hodin.
 • Jednoho běhu kurzu se může zúčastnit nejvýše 12 účastníků z cílové skupiny projektu.
 • V rámci jednoho kurzu může být realizováno nejvýše 150 lekcí.​
 • Příjemce je povinen volit jednotlivé kurzy tak, aby měl obsah kurzu vazbu na pracovní náplň daného účastníka
 • ​Jedna osoba podpořená v souvislosti s realizací projektu může v rámci projektu získat v jednotce „Vzdělávání“ podporu maximálně v rozsahu 160 hodin (jedna hodina má délku 60 min).
 • V rámci výzvy lze podat pouze 1 žádost o podporu.
 • Žadatelem nesmí být subjekty, u nichž platí, že celkový počet jejich pracovníků ke dni vyhlášení výzvy dosahuje hodnoty 0.
 • Žadatelem nesmí být subjekty, kterým byla poskytnuta veřejná podpora/podpora de minimis v projektech v rámci tematických výzev zaměřených na vzdělávání ve firmách v Operačním programu Spravedlivá transformace.
 • Hodnoceným kritériem je zapojení účastníků 55+ a nákladovost vzdělávání.

Podpořit nelze:

 • samostudium či stáž,
 • formy dlouhodobého vedení a hodnocení zaměstnanců či porady,
 • vstupní školení typu BOZP, PO apod.,
 • zájmové vzdělávání, koučink, mentoring apod.,
 • vzdělávání, které nelze odlišit od běžného výkonu pracovních povinností účastníka kurzu.

Proč spolupracovat s enovation?

Našim klientům přinášíme peníze z veřejných zdrojů, kombinujeme různé zdroje financování a šetříme jejich výdaje řízením nákladů. Vsázíme při tom na všestrannost služeb a individuální přístup ke každému projektu.

 • Projektům se věnujeme dlouhodobě a jsme schopni navrhnout ideální kombinaci dostupných dotačních i nedotačních podpor,
 • ze 65 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě,
 • umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor,
 • za 15 let jsme zpracovali přes 1400 projektů v hodnotě 32 mld. Kč.

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.