Trápí vás energetická a inflační krize? Máme pro vás řešení.

Zjistit více

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Chcete odborně vzdělávat a rozvíjet své zaměstnance? Získejte dotaci až 10 mil. Kč z Operačního programu Zaměstnanost.

Program se aktuálně připravuje. Vyhlášení programu je plánované na 1. kvartál 2023.

Program je otevřen

 • Příjem žádostí:
  do 6. 4. 2023

 • Na co lze čerpat:
  vzdělávání zaměstnanců

 • Kdo může čerpat:
  malé, střední i velké podniky

 • Kolik může projekt získat:
  0,5 - 10 mil. Kč

 • Procent podpory:
  cca 76 %

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Chci konzultaci

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Dotační výzva č. 47 - Podnikové vzdělávání zaměstnanců,  která je součástí operačního programu Zaměstnanost (OPZ) přináší peníze na tvorbu a implementaci systematického, koncepčního a dlouhotrvajícího plánu vzdělávání vlastních zaměstnanců.

Jak získat dotaci z programu Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Pro získání dotace musí být splněny následující podmínky:

 • zapojení pouze zaměstnanců pracujících na HPP nebo DPČ,
 • realizace mimo území hl. m. Prahy (sídlo společnosti v Praze být může),
 • minimální rozsah vzdělávací aktivity: 40 hodin / účastníka,
 • prezenční vzdělávání,
 • zaměření vzdělávací aktivity na další profesní vzdělávání s důrazem na odborné vzdělávání zaměření zejména na zvýšení, prohlubování, obnovení, udržení nebo změnu stávající kvalifikace zaměstnanců,
 • maximální doba realizace: 24 měsíců.

Pro koho je dotační program určen

O dotaci v rámci výzvy Podnikové vzdělávání zaměstnanců II mohou zažádat podniky malé i velké podniky splňující následující kritéria:

 • podnikatelské subjekty (obchodní korporace dle zákona č. 90/2012 Sb.; bez oborového omezení),
 • státní podniky,
 • osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem za předpokladu, že nejsou oprávněnými žadateli v rámci jiných prioritních os.

Praktické využití programu vzdělávání zaměstnanců

Dotaci v programu Podnikové vzdělávání zaměstnanců (OPZ) je možné využít na odborný rozvoj zaměstnanců.

Zaměstnavateli bude hrazena nadměrná část nákladů (85%) vynaložených na odborný rozvoj zaměstnanců ve formě nákupu služeb od vzdělávací agentury. Podpora bude stanovena na základě počtu skutečně absolvovaných osobohodin v ukončených vzdělávacích kurzech.

Podporované oblasti vzdělávání:

 • obecné IT,
 • specializované IT,
 • měkké a manažerské dovednosti,
 • jazykové vzdělávání,
 • účetní, ekonomické a právní kurzy,
 • technické a jiné odborné vzdělávání,
 • interní lektor.

 

Výše dotace na vzdělávání

0,5- 10 milionů Kč na jeden projekt. Procentuální výše dotace je až 85% v rámci režimu de minimis nebo v režimu blokové vyjímky.

 

Na co si dát pozor

Pro získání dotace z programu OPZ, výzvy 47, je nutné dbát na včasné, vysoce kvalitní a formálně bezchybné podání žádosti. Tomu musí předcházet také důsledná analýza vašeho vzdělávacího plánu nebo jeho komplexní definování. Žádost prochází hodnocením přijatelnosti, formálním a věcným hodnocením. Vzhledem k tomu, že výzva je tzv. kolová, budou podpořeny projekty s největším počtem bodů. Maximální počet bodů je 100.

Proč žádat o dotace s námi?

Našim klientům přinášíme peníze z veřejných zdrojů, kombinujeme různé zdroje financování a šetříme jejich výdaje řízením nákladů. Vsázíme při tom na všestrannost služeb a individuální přístup ke každému projektu.

 • projektům se věnujeme dlouhodobě a jsme schopni navrhnout ideální kombinaci dostuplných dotačních i nedotačních podpor
 • ze 65 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě
 • umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor
 • za 15 let jsme zpracovali přes 1400 projektů v hodnotě 32 mld. Kč

 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.