Konec příjmu žádostí do výzvy Aplikace se blíží: dotace na mzdy VaV týmů

Chci vědět víc

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Chcete odborně vzdělávat a rozvíjet své zaměstnance? Získejte dotaci až 10 mil. Kč z Operačního programu Zaměstnanost.

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 15. 5. 2019

 • Na co lze čerpat:
  vzdělávání zaměstnanců

 • Kdo může čerpat:
  malé, střední i velké podniky

 • Kolik může projekt získat:
  0,5 - 10 mil. Kč

 • Procent podpory:
  85 %

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Volejte ZDARMA 800 190 163
Chci konzultaci zdarma

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Dotační výzva č. 97 - Podnikové vzdělávání zaměstnanců II, která je součástí operačního programu Zaměstnanost (OPZ) přináší peníze na tvorbu a implementaci systematického, koncepčního a dlouhotrvajícího plánu vzdělávání vlastních zaměstnanců.

Je to poslední šance v tomto operačním období pro implementaci takového řešení.

Jak získat dotaci z programu Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Pro získání dotace musí být splněny následující podmínky:

 • zapojení pouze zaměstnanců pracujících na HPP nebo DPČ
 • realizace mimo území hl. m. Prahy (sídlo společnosti v Praze být může)
 • minimální rozsah vzdělávací aktivity: 40 hodin / účastníka
 • prezenční vzdělávání
 • zaměření vzdělávací aktivity na další profesní vzdělávání s důrazem na odborné vzdělávání zaměření zejména na zvýšení, prohlubování, obnovení, udržení nebo změnu stávající kvalifikace zaměstnanců
 • maximální doba realizace: 24 měsíců

Pro koho je dotační program určen

O dotaci v rámci výzvy Podnikové vzdělávání zaměstnanců II mohou zažádat podniky malé i velké podniky splňující následující kritéria:

 • podnikatelské subjekty (obchodní korporace dle zákona č. 90/2012 Sb.; bez oborového omezení)
 • státní podniky
 • osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem za předpokladu, že nejsou oprávněnými žadateli v rámci jiných prioritních os.

Praktické využití programu vzdělávání zaměstnanců

Dotaci v programu Podnikové vzdělávání zaměstnanců (OPZ) je možné využít na odborný rozvoj zaměstnanců.

Zaměstnavateli bude hrazena nadměrná část nákladů (85%) vynaložených na odborný rozvoj zaměstnanců ve formě nákupu služeb od vzdělávací agentury. Podpora bude stanovena na základě počtu skutečně absolvovaných osobohodin v ukončených vzdělávacích kurzech.

Podporované oblasti vzdělávání:

 • obecné IT
 • specializované IT,
 • měkké a manažerské dovednosti,
 • jazykové vzdělávání,
 • účetní, ekonomické a právní kurzy,
 • technické a jiné odborné vzdělávání,
 • interní lektor.

Výše dotace na vzdělávání

0,5- 10 milionů Kč na jeden projekt. Procentuální výše dotace je až 85% v rámci režimu de minimis nebo v režimu blokové vyjímky.

Pravděpodobnost získání dotace v programu vzdělávání zaměstnanců

Pro získání dotace z programu OPZ, výzvy 97, je nutné dbát na včasné, vysoce kvalitní a formálně bezchybné podání žádosti. Tomu musí předcházet také důsledná analýza vašeho vzdělávacího plánu nebo jeho komplexní definování. Žádost prochází hodnocením přijatelnosti, formálním a věcným hodnocením. Vzhledem k tomu, že výzva je tzv. kolová, budou podpořeny projekty s největším počtem bodů. Maximální počet bodů je 100.

V těchto oblastech disponujeme mnoholetými zkušenostmi a stovkami schválených projektů. Neváhejte se na nás obrátit pro vstupní konzultaci.

Naše projekty mají stabilně 98% úspěšnost.

Pomůžeme vám s žádostí o dotaci na vzdělávání zaměstnanců

V dotačních programech EU jsme již pomohli desítkám českých firem. Za 13 let naší existence jsme byli u startu několika inovativních projektů. Za tu dobu se nám podařilo nastavit naše služby tak, aby vám zajistily hladký průběh celého dotačního procesu od A do Z.

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a snažíme se co nejvíc přiblížit jeho potřebám. Naším hlavním cílem je zajistit, aby pro vás čerpání dotací nebylo administrativním strašákem, ale výbornou příležitostí posunout vaše podnikání.

A protože podáním žádosti o dotaci to nekončí, pomůžeme vám i během čerpání dotace, včetně administrace projektu a kompletní realizace výběrových řízení.

Proč žádat o dotace s námi?

Našim klientům přinášíme peníze z veřejných zdrojů, kombinujeme různé zdroje financování a šetříme jejich výdaje řízením nákladů. Vsázíme při tom na všestrannost služeb a individuální přístup ke každému projektu.

 • projektům se věnujeme dlouhodobě a jsme schopni navrhnout ideální kombinaci dostuplných dotačních i nedotačních podpor
 • ze 40 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě
 • umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor
 • za 13 let jsme zpracovali přes 1100 projektů v hodnotě 26 mld. Kč

enovativní TIP

S přípravou dotační žádosti je potřeba začít co nejdříve.

Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.

 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.