Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Společně za vzděláváním - výzva č. 040

Chcete odborně vzdělávat a rozvíjet své zaměstnance? Získejte dotaci až 15 mil. Kč z Operačního programu Zaměstnanost.

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 9. 5. 2023

 • Na co lze čerpat:
  další profesní vzdělávání zaměstnanců

 • Kdo může čerpat:
  profesní a podnikatelská sdružení

 • Kolik může projekt získat:
  3 - 15 mil. Kč

 • Procent podpory:
  76,7 %

Společně za vzděláváním - výzva č. 040

Chci konzultaci

Společně za vzděláváním

Dotační výzva č. 40 – Společně za vzděláváním (1), která je součástí operačního programu Zaměstnanost (OPZ)  přináší peníze na rozvoj dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců v dlouhodobém horizontu až 36 měsíců.

Jak získat dotaci z programu Společně za vzděláváním

Pro získání dotace musí být splněny následující podmínky:

 • zapojení pouze zaměstnanců s pracovní smlouvou, smlouvou o výkonu funkce či smlouvou o služebním poměru,
 • realizace projektu v rámci celé ČR (včetně území hl. m. Prahy),
 • prezenční i distanční vzdělávání,
 • maximální doba realizace: 36 měsíců,
 • doba realizace od 1. 1. 2024

Pro koho je dotační program určen

 • Profesní a podnikatelská sdružení s prokazatelnou existencí minimálně 1 rok.
 • Zaměstnavatelské svazy, sdružení podniků, zájmová sdružení právnických osob, spolky, Hospodářská komora ČR, Agrární komora ČR, profesní komory, družstva a jejich svazy.

Praktické využití programu vzdělávání zaměstnanců

Dotaci v programu Společně za vzděláváním (OPZ) je možné využít na další profesní vzdělávání zaměstnanců – např. měkké a manažerské dovednosti, jazykové vzdělávání, technické a další odborné vzdělávání.

Podpora je stanovena na principu jednotkových sazeb na vzdělávání a mzdové příspěvky, využít lze rovněž podporu související s administrativou projektu.

 

Výše dotace na vzdělávání

 • 3,0 – 15,0 mil. Kč na jeden projekt,
 • míra dotace je 76,735 % - 95,000 % (dle typu žadatele).

Na co si dát pozor

 • Vzhledem k tomu, že výzva je tzv. kolová, budou podpořeny projekty s největším počtem bodů. Maximální počet bodů je 100, minimální 50.
 • Aby se vzdělávání považovalo za ukončené, musí účastník absolvovat alespoň 70 % rozsahu kurzu.
 • Není možné realizovat kurzy vedené interním zaměstnancem příjemce nebo zaměstnancem zapojeného subjektu, jehož zaměstnanci jsou účastníky daného kurzu.
 • Podpora se nevztahuje na vzdělávání v oblastech IT a Průmyslu 4.0 v jakékoliv formě zahrnující rozvoj digitálních dovedností
 • Podporované vzdělávání může probíhat pouze v pracovní dny (pondělí až pátek) od 6:00 do 22:00 hodin.
 • Jednoho běhu kurzu se může zúčastnit nejvýše 12 účastníků z cílové skupiny projektu.
 • V rámci jednoho kurzu může být realizováno nejvýše 150 lekcí.​
 • Příjemce je povinen volit jednotlivé kurzy tak, aby měl obsah kurzu vazbu na pracovní náplň daného účastníka
 • ​Jedna osoba podpořená v souvislosti s realizací projektu může v rámci projektu získat v jednotce „Vzdělávání“ podporu maximálně v rozsahu 160 hodin (jedna hodina má délku 60 min).
 • Žadatel musí prokazatelně existovat alespoň 1 rok
 • V rámci výzvy lze podat pouze 1 žádost o podporu
 • Hodnoceným kritériem je zapojení účastníků 55+ a nákladovost vzdělávání.

Podpořit nelze:

 • samostudium či stáž,
 • formy dlouhodobého vedení a hodnocení zaměstnanců či porady,
 • vstupní školení typu BOZP, PO apod.,
 • zájmové vzdělávání, koučink, mentoring apod.,
 • vzdělávání, které nelze odlišit od běžného výkonu pracovních povinností účastníka kurzu.

Proč žádat o dotace s námi?

Našim klientům přinášíme peníze z veřejných zdrojů, kombinujeme různé zdroje financování a šetříme jejich výdaje řízením nákladů. Vsázíme při tom na všestrannost služeb a individuální přístup ke každému projektu.

 • Projektům se věnujeme dlouhodobě a jsme schopni navrhnout ideální kombinaci dostuplných dotačních i nedotačních podpor,
 • ze 65 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě,
 • umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor,
 • za 15 let jsme zpracovali přes 1400 projektů v hodnotě 32 mld. Kč.

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.