Energetické úspory ve veřejných budovách

Využijte dotaci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) a snižte svou spotřebu energie ve veřejné infrastruktuře a budovách.

Program je otevřen

 • Příjem žádostí:
  do 3. 3. 2025

 • Na co lze čerpat:
  snížení energetické náročnosti veřejných budov a infrastruktury

 • Kdo může čerpat:
  všechny veřejné subjekty

 • Procent podpory:
  50 %

Energetické úspory ve veřejných budovách

Chci konzultaci

Cílem 63. a 64. výzvy OPŽP je podpora komplexních projektů vedoucích ke zvýšení energetické účinnosti v gastro provozech, prádelnách a technologických zařízení ve veřejných budovách a infrastruktuře.

Základní informace

 • Příjem žádostí: 1. 4. 2024 – 3. 3. 2025, 
 • způsob hodnocení žádostí: průběžný, 
 • alokace výzvy: 600 mil. Kč. 

Pro koho je dotace určena

 • Obce a dobrovolné svazky obcí,
 • kraje,
 • veřejnoprávní instituce,
 • státní příspěvkové organizace,
 • organizační složky státu,
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., pokud jsou veřejnoprávními subjekty,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby,
 • nestátní neziskové organizace (nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, obecně prospěšné společnosti),
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby,
 • státní podniky,
 • obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

Na co lze dotaci použít

Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti:

 • gastroprovozů (např. školských, sociálních, zdravotnických zařízení),
 • provozu prádelen (např. sociálních, zdravotnických zařízení),
 • u dalších technologických zažízení ve veřejných budovách a infrastruktuře.

 

Míra podpory

 • Míra podpory se bude řídit na základě kumulativního rozpočtu.

Na co si dát pozor

 • Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 30 % primární energie z neobnovitelných zdrojů oproti původnímu stavu.
 • Žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem předmětu podpory.

Vzorové projekty

 • Revitalizace nemocniční prádelny.
 • Modernizace školní jídelny.

Proč spolupracovat s námi

 • Máme dlouhodobě více než 90% úspěšnost všech žádostí o dotace,
 • ze 65 specialistů sestavíme tým na míru vaší obec,
 • umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor,
 • za téměř 17 let jsme zpracovali přes 2 000 projektů v hodnotě 47 mld. Kč.

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.