Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Čistírny odpadních vod, kanalizace a vodovody

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 30. 9. 2023

 • Na co lze čerpat:
  Výstavba, modernizace kanalizace a vodovodů, instalace a zprovoznění zařízení ČOV

 • Kdo může čerpat:
  Obce, městské části hl. m. Prahy, dobrovolné svazky obcí, obchodní spol. vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem, zájmová sdružení právnických osob

 • Procent podpory:
  až 70 %

Čistírny odpadních vod, kanalizace a vodovody

Chci konzultaci

Základní informace

Tyto výzvy v rámci Národního programu Životní prostředí si kladou za cíl podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou. Žádat mohou obce na území celé ČR, pro které je v rámci aktuálních výzev připravena částka 3,5 miliardy Kč. 

Výzva 42 čistírny odpadních vod a kanalizace 

Základní informace 

 • Příjem žádostí: 30. 8. 2023 - 30. 9. 2023,
 • alokace: 2 mld. Kč,
 • způsob hodnocení výzvy: kolový, soutěžní,
 • místo a doba realizace:  celá ČR max. do 31. 12. 2029. 

Jaké jsou podporované aktivity

 • Výstavba čistíren odpadních vod - dobudování a výstavba kanalizací:
  • Výstavba centrální ČOV v obci (výstavbu ČOV lze podpořit samostatně nebo souběžně s výstavbou kanalizace – pak lze očekávat souběh s výstavbou vodovodu) – komplexní řešení jsou žádoucí,
  • výstavba kanalizace (lze podpořit pouze, pokud bude kanalizační síť zakončena řádným čištěním odpadních vod, tedy napojením na stávající vyhovující ČOV nebo souběžnou výstavbou nové ČOV nebo intenzifikací stávající ČOV).
    
 • Intenzifikace čistíren odpadních vod za účelem zvýšeného odstraňování specifického znečištění:
  • Zvýšení kapacity ČOV, pokud je stávající kapacita ČOV nedostatečná pro napojení nového znečištění nebo doplnění specifické technologie na odstraňování nutrientů, popř. intenzifikace ČOV za účelem zvýšení účinnosti odstraňování nutrientů.
    
 • Opatření omezující vypouštění odpadních vod z odlehčení na kanalizaci (akumulační nádrže, retenční nádrže, chemické předčištění apod.)
  • Rekonstrukce odlehčovacích objektů nebo výstavba retenčních (záchytných nádrží) na jednotné kanalizaci za účelem snížení vypouštěného znečištění.

Forma a výše podpory

 • 70%  zároveň max. 200 mil. Kč 1 žádost, 
 • intenzifikace ČOV 30 %, zároveň max. 25 mil. Kč 1 žádost.

Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt jsou 3 mil. Kč. 

 

 

 

Výzva 43 čistírny odpadních vod a kanalizace

Základní informace 

 • Příjem žádostí: 6. 9. 2023 - 31. 10. 2023,
 • alokace: 1,5 mld. Kč,
 • způsob hodnocení výzvy: průběžné, nesoutěžní,
 • místo a doba realizace: celá ČR max. do 31. 12. 2029. 

Jaké jsou podporované aktivity

 • Výstavba čistíren odpadních vod; dobudování a výstavba kanalizací
  • výstavba kanalizace pro veřejnou potřebu za účelem nového napojení obyvatel na kanalizaci zakončenou vyhovující čistírnou odpadních vod (ČOV),
  • výstavba nových ČOV a výstavba a dobudování kanalizace včetně souvisejících objektů na síti.

Míra podpory

 • 70 %, zároveň max. 200 mil. Kč (1 žádost),

Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt jsou 3 mil. Kč.

 

Kdo může dotace získat 

 • Obce,
 • městské části hlavního města Prahy,
 • dobrovolné svazky obcí,  
 • obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem,  
 • zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem.

Na co si dát pozor 

Žádají - li o dotaci obchodní společnosti a zájmová sdružení právnických osob musí být zároveň vlastníky vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu. 

Pomůžeme i vám dotaci získat

 • máme dlouhodobě 98 % úspěšnost všech žádostí o dotace
 • ze 65 specialistů sestavíme tým na míru vašim potřebám
 • za 16 let jsme zpracovali přes 1 700 projektů v hodnotě 38 mld. Kč

Domluvte si konzultaci 

Pokud potřebujete konzultovat váš současný projekt, zavolejte nám na tel.: 222 523 549 nebo napište na enovation@enovation.cz a domluvíme se na termínu konzultace.

 

 

Plánujete výstavbu nebo dostavbu vodovodů, zdrojů vody, výstavbu nebo intenzifikaci úpraven pitné vody?

Přečtěte si aktuální podmínky pro získání finančních prostředků z vyhlášené dotační výzvy 44

Více informací o výzvě

 

 


 

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.