Snížení emisí stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek v uhelných regionech

Získejte podporu na rekonstrukci spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování nebo pořízení technologií vedoucí ke snížení emisí a znečištění v ovzduší.

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 1. 2. 2021

 • Na co lze čerpat:
  stavební práce, dodávky a služby vedoucí ke snížení znečišťujících
  látek v ovzduší

 • Kdo může čerpat:
  podnikatelské i veřejné subjekty

 • Procent podpory:
  až 85 %

Snížení emisí stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek v uhelných regionech

Chci konzultaci

Tato výzva v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) si klade za cíl snížit koncentraci znečišťujících látek v ovzduší prostřednictvím omezení resuspenze a emisí znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů.


Podporu mohou čerpat žadatelé v kraji Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském.

Podporované aktivity

 • náhrada nebo rekonstrukce spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC,
 • náhrada nebo rekonstrukce ostatních stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC,
 • pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC u spalovacích stacionárních zdrojů,
 • pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC u ostatních stacionárních zdrojů,
 • omezování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení).

 

Kdo může dotaci získat

 • kraje
 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • organizační složky státu
 • státní podniky
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • veřejnoprávní instituce
 • příspěvkové organizace
 • vysoké školy, školy a školská zařízení
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazky
 • podnikatelské subjekty
 • obchodní společnosti a družstva
 • fyzické osoby podnikající

Proč spolupracovat s námi

 • máme dlouhodobě 98 % úspěšnost všech žádostí o dotace
 • ze 40 specialistů sestavíme tým na míru vašim potřebám
 • za 14 let jsme zpracovali přes 1 400 projektů v hodnotě 30 mld. Kč

enovativní tip

Domluvte si s námi bezplatný dotační audit a my vám pomůžeme s přípravou vaší žádosti o dotace. Zpracujeme pro vás všechny technické a formální náležitosti tak, abyste dostali dobré bodové ohodnocení.

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.