Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Vodovody, zdroje vody a úpravny pitné vody

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 30. 9. 2023

 • Na co lze čerpat:
  Výstavba, modernizace vodovodních přivaděčů a řádů či revitalizace stávajících vodních zdrojů

 • Kdo může čerpat:
  Obce, městské části hl. m. Prahy, dobrovolné svazky obcí, obchodní spol. vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem, zájmová sdružení právnických osob

 • Kolik může projekt získat:
  3 - 50 mil. Kč

 • Procent podpory:
  až 70 %

Vodovody, zdroje vody a úpravny pitné vody

Chci konzultaci

Základní informace o výzvě 

 • Příjem žádostí: 30. 8. 2023 - 30. 9. 2023,
 • alokace: 0,5 mld. Kč,
 • způsob hodnocení výzvy: kolový, 
 • místo a doba realizace:  celá ČR max. do 31. 12. 2029. 

Podporované aktivity

 • Výstavba a modernizace vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů; výstavba úpraven vody; výstavba, intenzifikace nebo revitalizace stávajících vodních zdrojů:
  • výstavby vodovodu v lokalitách, kde neexistuje zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu a kde jsou objekty pro bydlení zásobovány,
  • výstavba úpraven vody za účelem zajištění vyhovující kvality a množství dodávané pitné vody,
  • výstavba nových zdrojů vody nebo intenzifikace stávajících zdrojů vody za cílem zvýšení jejich kapacity 
    
 • Intenzifikace úpraven pitné vody:
  • intenzifikace úpraven pitné vody za účelem zvýšení jejich kapacity zdůvodněné potřebou vyššího odběru pitné vody, nebo za účelem zlepšení kvality dodávané pitné vody, v případě dlouhodobě nevyhovujících dodávek pitné vody,
  • intenzifikace/opatření spočívající v doplnění technologie na odstraňování specifických mikropolutantů.

Kdo může dotaci získat 

 • Obce,
 • městské části hlavního města Prahy,
 • dobrovolné svazky obcí,  
 • obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem,  
 • zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem.

 

Forma a výše podpory 

 • pro výstavbu a modernizaci vodovodů 70 %,
 • intenzifikace 30 %, zároveň max. 50 mil. Kč (1 žádost).

​Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt jsou 3 mil. Kč.

Na co si dát pozor

Žádají - li o dotaci obchodní společnosti a zájmová sdružení právnických osob musí být zároveň vlastníky vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu. 

 

Pomůžeme i vám dotaci získat

 • máme dlouhodobě 98 % úspěšnost všech žádostí o dotace
 • ze 65 specialistů sestavíme tým na míru vašim potřebám
 • za 16 let jsme zpracovali přes 1 700 projektů v hodnotě 38 mld. Kč

Domluvte si konzultaci 

Pokud potřebujete konzultovat váš projekt, zavolejte nám na tel.: 222 523 549 nebo napište na enovation@enovation.cz a domluvíme se na termínu konzultace.

 

Plánujete výstavbu čistíren odpadních vod nebo kanalizace?

Poté si prohlédněte podmínky pro čerpání dotace z vyhlášené výzvy 42 a 43.

Více informací o výzvách

 

 

 

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.