Pomozte nám zlepšovat naše služby

Vyplnit dotazník

Country for the Future - Inovace do praxe

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

 • Na co lze čerpat:
  provozní náklady, odpisy a další související s projektem

 • Kdo může čerpat:
  malé a střední podniky

 • Kolik může projekt získat:
  1 - 25 mil. Kč

 • Procent podpory:
  až 50 %

Program Country for the Future

Ve své třetí výzvě Inovace do praxe se program zaměří na podporu podniků, které usilují o inovaci výroby, uvedení inovativních produktů na trh nebo plánují digitalizovat své procesy. Dotace cílí zejména na osobní náklady a provozní náklady, smluvní výzkum, patenty a dále také stroje a vybavení. V průběhu projektu je třeba inovaci zavést do praxe.

Jaké jsou podporované aktivity

V rámci programu lze získat podporu na realizaci některé či více z těchto typů inovace:

 • inovaci produktu (inovovaný produkt musí být nový (nebo výrazně zlepšený) alespoň pro podnik a musí být uplatněn na trhu
 • inovaci postupu, tedy procesu výroby či poskytování služby
 • organizační inovaci, například pořízení nového IS do firmy

Povinným výsledkem je inovace zavedená do praxe. Bonifikovány jsou záměry, kde inovace cílí na boj s Covid-19 nebo je v souladu s konceptem Průmyslu 4.0.

Na co lze žádat dotaci

Náklady ke všem typům inovací:

 • náklady spojené s vlastními patenty
 • náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací

Náklady ve vztahu k inovaci postupu nebo organizační inovaci:

 • osobní náklady
 • náklady na odpisy nástrojů a vybavení
 • náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty
 • provozní náklady
 • režijní náklady ve výši 25% z neinvestičních nákladů

Náklady ve vztahu k inovaci produktu:

 • pořizovací cena hmotného majektu (pouze v režimu de minimis)

Jaká je výše dotace

 • podpora je poskytována formou dotace ve výši do 25 mil. Kč na projekt
 • dotace je poskytována jako 50% podíl ze způsobilých výdajů projektu

Kdo může dotaci získat

 • malý nebo střední podnik
 • začínající podnik (podmínka dvou uzavřených účetních období zde nemusí být splněna)
 • každý subjekt smí podat maximálně jeden návrh projektu

Hlavní podmínky

 • výše ekonomických přínosů za 1. rok po ukončení projektu je závazná a v případě nenaplnění podléhá příslušné sankci
 • výsledek je v době ukončení realizace projektu zaveden do praxe

 

enovativní TIP

Zaujal vás tento program a chtěli byste už nyní probrat projektový záměr? Neváhejte nás kontaktovat, rádi zdarma zkonzultujeme možnosti programu.

 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.