Snížení energetické náročnosti budov organizačních složek státu

Program je určen výhradně pro organizační složky státu.

Program je otevřen

 • Příjem žádostí:
  do 31. 12. 2025

 • Na co lze čerpat:
  Snížení energetické náročnosti budov organizačních složek státu

 • Kdo může čerpat:
  Organizační složky státu

 • Procent podpory:
  až 100 %

Snížení energetické náročnosti budov organizačních složek státu

Chci konzultaci

Základní informace

 • Příjem žádostí: od 1. 2. 2024 do 31.12. 2025,
 • forma podpory: ex anté (finanční prostředky jsou vyplaceny předem),
 • alokace: 2,3 mld. Kč.

Kdo může žádat

 • Organizační složka státu.

Na co je podpora určena

Podpora je určena na komplexní podporu revitalizace budov organizačních složek státu s cílem snížení konečné spotřeby energie a dosažení úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů min. ve výši 30 %.

 • Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy,
 • výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje,
 • realizace systémů využívajících odpadní teplo,
 • realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
 • instalace fotovoltaického systému, včetně akumulace elektrické energie,
 • instalace solárně-termických kolektorů,
 • realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí např.:
  • rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení,
  • opatření zlepšující prostorovou akustiku,
  • opatření zabraňující letnímu přehřívání,
  • zavádění efektivních systémů hospodaření s energií a technologií s vazbou na aktivní energetický management,
  • rekonstrukce předávacích stanic tepla. 

Míra podpory

 • Až do výše 100 % celkových způsobilých výdajů s maximální hranicí způsobilých výdajů ve výši 20 500 Kč/GJ úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů.

Na co si dát pozor

 • Žadatel musí být vlastníkem předmětu podpory. 
 • Nebudou podporována opatření realizovaná na novostavbách, přístavbách a nástavbách. Omezení se netýká změn dokončených budov, u kterých se zvětší energeticky vztažná plocha na nejvýše 1,4násobek původní energeticky vztažné plochy. 
 • Nebude podporována výměna zdroje vytápění na nový zdroj využívající zemní plyn. 
 • Po realizaci projektu nesmí být v budově pro vytápění nebo přípravu teplé vody využívána tuhá fosilní paliva.

Proč spolupracovat s námi

 • máme dlouhodobě 98% úspěšnost všech žádostí o dotace
 • z 65 specialistů sestavíme tým na míru pro váš projekt,
 • umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor,
 • za 17 let jsme zpracovali přes 2 000 projektů v hodnotě 47 mld. Kč

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.