Puzzle úspěchu: složte si dotační možnosti pro své podnikání

Dozvědět se více

Snížení energetické náročnosti budov organizačních složek státu

Program je určen výhradně pro organizační složky státu.

Program je otevřen

 • Příjem žádostí:
  do 31. 12. 2023

 • Na co lze čerpat:
  Snížení energetické náročnosti budov organizačních složek státu

 • Kdo může čerpat:
  Organizační složky státu

 • Procent podpory:
  až 100 %

Snížení energetické náročnosti budov organizačních složek státu

Chci konzultaci

Základní informace

 • Příjem žádostí: od 16.11. 2022 do 31.12. 2023,
 • forma podpory: Ex anté (finanční prostředky jsou vyplaceny předem),
 • alokace Programu: 2 893 000 000 Kč.

Kdo může žádat

 • Organizační složka státu.

Na co je podpora určena

Podpora je určena na komplexní podporu revitalizace budov organizačních složek státu s cílem snížení konečné spotřeby energie a dosažení úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů min. ve výši 30 %.

 • Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy,
 • výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje,
 • realizace systémů využívajících odpadní teplo,
 • realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
 • instalace fotovoltaického systému, včetně akumulace elektrické energie,
 • instalace solárně-termických kolektorů,
 • realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí např.:
 1. rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení,
 2. opatření zlepšující prostorovou akustiku,
 3. opatření zabraňující letnímu přehřívání,
 4. zavádění efektivních systémů hospodaření s energií a technologií s vazbou na aktivní energetický management,
 5. rekonstrukce předávacích stanic tepla. 

 

Výše dotace

 • Až do výše 100 % celkových způsobilých výdajů s maximální hranicí způsobilých výdajů ve výši 16 500 Kč/GJ úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů.

Proč spolupracovat s námi

 • máme dlouhodobě 98% úspěšnost všech žádostí o dotace
 • z 65 specialistů sestavíme tým na míru pro váš projekt,
 • umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor,
 • za 15 let jsme zpracovali přes 1 400 projektů v hodnotě 32 mld. Kč

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.