Trápí vás energetická a inflační krize? Máme pro vás řešení.

Zjistit více

Country for the Future - Inovace do praxe

Aby byla vaše žádost úspěšná, bez inovace procesů se neobejdete.

Program je v přípravě. Předpokládaný termín vyhlášení je plánován na druhý kvartál 2023.

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

 • Na co lze čerpat:
  provozní náklady, odpisy a další související s projektem

 • Kdo může čerpat:
  malé a střední podniky

 • Kolik může projekt získat:
  1 - 20 mil. Kč

 • Procent podpory:
  až 50 %

Country for the Future - Inovace do praxe

Chci konzultaci

Základní informace

Dotace slouží k podpoře nákladů na zavedení inovací do firem, a cílí zejména na osobní náklady a provozní náklady, smluvní výzkum, patenty a dále také stroje a vybavení. Smyslem programu je podpora inovace produktu či výrazná inovace (výrobního) procesu ve firmách. V průběhu projektu je třeba inovaci zavést do praxe. Program nepodporuje výzkum a vývoj.

Podporu mohou čerpat malé a střední podniky realizující projekty v rámci celé ČR včetně Hl. m. Prahy.

Jaké jsou podporované aktivity

V rámci programu lze získat podporu na realizaci některé či více z těchto typů inovace:

 • inovaci produktu (inovovaný produkt musí být nový (nebo výrazně zlepšený) alespoň pro podnik a musí být uplatněn na trhu,
 • inovaci postupu, tedy procesu výroby či poskytování služby,
 • organizační inovaci, například pořízení nového IS do firmy.

Povinným výsledkem je inovace zavedená do praxe. Bonifikovány jsou záměry, kde inovace cílí na boj s Covid-19 nebo je v souladu s konceptem Průmyslu 4.0.

Na co lze žádat dotaci

Náklady ke všem typům inovací:

 • náklady spojené s vlastními patenty,
 • náklady na zpracování žádosti,
 • náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací, například:
  • konzultace, pomoc a vzdělávání v oblasti transferu znalostí, nabývání, ochrany a využívání nehmotného majetku a používání norem a právních předpisů, v nichž jsou tyto normy obsaženy
  • poskytování kancelářských prostor, databází a knihoven, průzkum trhu, laboratorní služby, označování, zkoušení a certifikace kvality za účelem vývoje efektivnějších výrobků, postupů nebo služeb
 • pořizovací cena ne/hmotného dlouhodobého majetku (pouze v režimu de minimis),
 • náklady na administraci (pouze v režimu de minimis),
 • osobní náklady (v režimu de minimis).

Náklady ve vztahu k inovaci postupu nebo organizační inovaci:

 • osobní náklady,
 • náklady na odpisy nástrojů a vybavení,
 • náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty,
 • provozní náklady,
 • režijní náklady ve výši 25% z neinvestičních nákladů.

Jaká je výše dotace

 • Podpora je poskytována formou dotace ve výši do 20 mil. Kč na projekt,
 • dotace je poskytována jako 50% podíl ze způsobilých výdajů projektu.

Kdo může dotaci získat

 • Malý nebo střední podnik,
 • začínající podnik (podmínka dvou uzavřených účetních období zde nemusí být splněna),
 • každý subjekt smí podat maximálně jeden návrh projektu.

Hlavní podmínky

 • Výše ekonomických přínosů za 1. rok po ukončení projektu je závazná a v případě nenaplnění podléhá příslušné sankci,
 • výsledek je v době ukončení realizace projektu zaveden do praxe.

Chcete si žádost napsat sami a nevíte jak na to?

Přihlaste se do kurzu Dotačního institutu zaměřeného na přípravu dotační žádosti.

Chci se registrovat do kurzu

 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.