Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

The Country for the Future - Inovace do praxe

Aby byla vaše žádost úspěšná, bez inovace procesů a produktu se neobejdete.

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 9. 6. 2023

 • Na co lze čerpat:
  mzdy, materiál, služby, pořízení majetku, režie

 • Kdo může čerpat:
  malé a střední podniky na území celé ČR

 • Kolik může projekt získat:
  1 - 20 mil. Kč

 • Procent podpory:
  až 50 %

The Country for the Future - Inovace do praxe

Chci konzultaci

Základní informace

Dotace slouží k podpoře nákladů na zavedení inovací do firem, a cílí zejména na osobní náklady a provozní náklady, smluvní výzkum, patenty a dále také stroje a vybavení. Smyslem programu je podpora inovace produktu či výrazná inovace (výrobního) procesu ve firmách. V průběhu projektu je třeba inovaci zavést do praxe. 

Podporu mohou čerpat malé a střední podniky realizující projekty v rámci celé ČR včetně Hl. m. Prahy.

Jaké jsou podporované aktivity

V rámci programu lze získat podporu na realizaci některé či více z těchto typů inovace:

 • inovaci produktu (inovovaný produkt musí být nový (nebo výrazně zlepšený) alespoň pro podnik a musí být uplatněn na trhu,
 • inovaci postupu, tedy procesu výroby či poskytování služby,
 • organizační inovaci, například pořízení nového IS do firmy.

Povinným výsledkem je inovace zavedená do praxe

Co musí projekt splňovat

 • Musí se jednat o významnou inovaci procesu nebo produktu (včetně SW) nebo organizační inovaci.
 • Musí se jednat o komerčně uplatnitelný projekt ihned po konci realizace, ale který bude zároveň generovat tržby nebo úspory dlouhodobě (tzn. nejedná se o např. o jednu aplikaci k prodeji pro konkrétního klienta) a měl by být ideálně zaměřený také na zahraniční trhy.

Na co lze žádat dotaci

 

 • Náklady spojené s vlastními patenty,
 • náklady na zpracování žádosti,
 • náklady na přípravu žádosti o dotaci a další podobné administrativní náklady,
 • náklady podpůrné služby v oblasti inovací, například:
  • konzultace, pomoc a vzdělávání v oblasti transferu znalostí, nabývání, ochrany a využívání nehmotného majetku a používání norem a právních předpisů, v nichž jsou tyto normy obsaženy
  • poskytování kancelářských prostor, databází a knihoven, průzkum trhu, laboratorní služby, označování, zkoušení a certifikace kvality za účelem vývoje efektivnějších výrobků, postupů nebo služeb
 • pořizovací cena ne/hmotného dlouhodobého majetku (pouze v režimu de minimis),
 • náklady na administraci (pouze v režimu de minimis),
 • osobní náklady.
 • náklady na odpisy nástrojů a vybavení,
 • náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty,
 • provozní náklady,
 • režijní náklady ve výši 20 % z neinvestičních nákladů.

 

 

Jaká je výhoda programu The Country for the Future?

 • Výhodou programu je, že finanční prostředky z dotace dostanete na účet předem.
 • Oproti jiným programům zde není nutné prokazovat splnění definice tzv. výzkumu a vývoje. Inovace musí přinést významné zvýšení konkurenceschopnosti firmy.

Jaká je výše dotace

 • Podpora je poskytována formou dotace ve výši do 20 mil. Kč na projekt,
 • dotace je poskytována jako 50% podíl ze způsobilých výdajů projektu.

Kdo může dotaci získat

 • Malý nebo střední podnik,
 • začínající podnik (podmínka dvou uzavřených účetních období zde nemusí být splněna),
 • každý subjekt smí podat maximálně jeden návrh projektu.

Hlavní podmínky

 • Výše ekonomických přínosů za 1. rok po ukončení projektu je závazná a v případě nenaplnění podléhá příslušné sankci,
 • výsledek je v době ukončení realizace projektu zaveden do praxe.

Vzorový projekt

 • Inovace platformy pro vývoj eshopů.
 • Inovace funkcí informačního systému nabízeného klientům.
 • Inovace jádra systému pro následný vývoj nových herních aplikací.
 • Přidání nových významných funkcí do stávajících aplikací spojené s inovací vnitřních postupů firmy pro efektivnější vývoj.

Chcete si žádost napsat sami a nevíte jak na to?

Přihlaste se do kurzu Dotačního institutu zaměřeného na přípravu dotační žádosti.

Chci se registrovat do kurzu

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.