Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvláště ohrožené pacienty (včetně LDN)

Výzva č. 99 IROP 2014-2020

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 21. 9. 2021

 • Na co lze čerpat:
  stavby, rekonstrukce, přístroje, zdravotnické prostředky, nábytek, technologie a další

 • Kdo může čerpat:
  subjekty poskytující službu obecného hospodářského zájmu (SOHZ) v oblasti zdravotní péče

 • Kolik může projekt získat:
  20 - 250 mil. Kč

 • Procent podpory:
  100 %

Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvláště ohrožené pacienty (včetně LDN)

Chci konzultaci

Základní informace

REACT-EU reaguje na krizi související s pandemii Covid-19. Velká část finančních prostředků tak směřuje do zdravotnictví, integrovaného záchraného systému, rozvoje a modernizace nemocnic a dalších pracovišť, které pečují o nejzranitelnější pacienty. Dále budou také podpořeny investice k zotavení se z pandemie a investice vedoucí k zelené ekonomice.

Hlavní oblasti podpory

 • Stavby, rekonstrukce a modernizace pracovišť v lékařských oborech dle vymezené ohrožené cílové skupiny.
 • Pořízení přístrojového vybavení a technologií (zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků) uvedených v Seznamu vybavení vč. stavebních úprav potřebných k uvedení do provozu.

Podporovaná péče o ohrožené cílové skupiny (v daných lékařských oborech):

 • onkologičtí pacienti (lékařské obory: onkologie, paliativa),
 • pacienti s kardiovaskulárními onemocněními (lékařské obory: kardiologie, kardiochirurgie),
 • pacienti se zvláště závažnou obezitou (lékařské obory lůžkové péče: interna (metabolicky/endokrinologicky zaměřená), chirurgie, rehabilitace),
 • pacienti, jejichž zdravotní stav vyžaduje doléčení v lůžkovém zdravotnickém zařízení,
 • osoby s duševním onemocněním (lékařské obory: psychiatrie a návykové nemoci).

Kdo může dotaci získat

 • Subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.
 • Poskytovatelé lůžkové péče definované dle ohrožené cílové skupiny pacientů.

Forma a výše podpory

 • míra podpory 100 %,
 • celkové způsobilé výdaje minimálně 20 mil. Kč a maximálně 250 mil. Kč na jeden projekt,
 • 1 žadatel může získat až 350 mil. Kč,
 • žadatel může předložit max. 1 projekt pro každou cílovou skupinu.

Harmonogram

 • Datum zahájení příjmu žádostí je 29. června 2021, 10 hod.

Proč spolupracovat s námi

 • Ze 40 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě.
 • Umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor.
 • Za 14 let jsme zpracovali přes 1 300 projektů v hodnotě 30 mld. Kč.

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.