Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče (urgentní příjem)

Výzva č. 98 IROP 2014-2020

Program uzavřený

 • Na co lze čerpat:
  stavby, rekonstrukce, přístroje, zdravotnické prostředky, nábytek, technologie a další

 • Kdo může čerpat:
  subjekty poskytující službu obecného hospodářského zájmu (SOHZ) v oblasti zdravotní péče

 • Kolik může projekt získat:
  20 - 500 mil. Kč

 • Procent podpory:
  100 %

Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče (urgentní příjem)

Chci konzultaci

Základní informace

REACT-EU reaguje na krizi související s pandemii Covid-19. Velká část finančních prostředků tak směřuje do zdravotnictví, integrovaného záchraného systému, rozvoje a modernizace nemocnic a dalších pracovišť, které pečují o nejzranitelnější pacienty. Dále budou také podpořeny investice k zotavení se z pandemie a investice vedoucí k zelené ekonomice.

Hlavní oblasti podpory

 • Stavby, rekonstrukce a modernizace pracovišť v návaznosti na síť urgentních příjmů v lékařských oborech dle typu urgentního příjmu.
 • Pořízení přístrojového vybavení a technologií (zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků) uvedených v Seznamu vybavení vč. stavebních úprav potřebných k uvedení do provozu. 

Pracoviště a lékařské obory, které budou v rámci výzvy podpořeny:

Urgentní příjmy 1. typu

 • Anesteziologie a resuscitace (včetně operačních sálů a centrální sterilizace)
 • JIP, ARO, semiintenzivní péče
 • Radiologie a zobrazovací metody
 • Laboratoře
 • Chirurgie, ortopedie a traumatologie
 • Kardiologie a kardiochirurgie
 • Neurologie
 • Neurochirurgie
 • Vnitřní lékařství (interna) včetně pneumologie
 • Gynekologie včetně porodnictví
 • Popáleninová medicína
 • Dětské lékařství
 • Nukleární medicína
 • Cévní chirurgie
 • Kardiochirurgie, neurochirurgie a další dětské obory analogické k oborům definovaným pro dospělé pacienty

Urgentní příjmy 2. typu

 • Anesteziologie a resuscitace (včetně operačních sálů a centrální sterilizace)
 • JIP, ARO, semiintenzivní péče
 • Radiologie a zobrazovací metody
 • Laboratoře
 • Chirurgie, ortopedie a traumatologie
 • Vnitřní lékařství (interna) včetně pneumologie
 • Gynekologie včetně porodnictví
 • Nukleární medicína

Na co lze čerpat dotaci

Stavby a stavební práce:

 • výstavba, přístavba nebo nástavba nových objektů/pracovišť
 • stavební úpravy (rekonstrukce, modernizace, apod.) stávajících objektů/pracovišť
 • výdaje na prostory, které tvoří funkční celek s podporovanými pracovišti a jsou součástí stavby, např. chodby, balkony, výtahy, sociální zázemí, šatny, čekárny, sklady zdravotního materiálu (nelze podpořit samostatně bez výstavby, rekonstrukce nebo modernizace objektu/pracoviště)
 • budování a modernizace související inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení) v rámci stavby, která je součástí projektu a projektové dokumentace stavby 
 • stavební úpravy potřebné k uvedení do provozu přístrojového vybavení a technologií (zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků) uvedených v Seznamu vybavení

Přístrojové vybavení, zdravotnické prostředky, technologie a vybavení:

 • pořízení přístrojového vybavení a technologií (zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků) uvedených v Seznamu vybavení
 • výdaje na technologie např. potrubní pošta, IT pokud je nezbytné pro instataci a provoz položek uvedených v Seznamu vybavení
 • výdaje na instruktáž personálu podle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů
 • výdaje na spotřební materiál nezbytný k uvedení přístrojů a technologií do provozu
 • výdaje na vybavení prostor pro poskytování a zajišťování zdravotní péče, které tvoří funkční celek, např. vybavení, nábytek, technologické a technické vybavení

 Další výdaje:

 • Další výdaje spojené s rozvojem daných pracovišť, např. technologie, nábytek i projektová dokumentace (stavba) nebo stavební dozor.

Kdo může dotaci získat

 • Subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.
 • Poskytovatelé lůžkové péče zapojení ve standardizované síti urgentních příjmů.

Forma a výše podpory

Míra podpory činí 100 %. Podle typu urgentního příjmu dále platí následující podmínky:

Urgentní příjmy 1. typu

 • celkové způsobilé výdaje minimálně  50 mil. Kč a maximálně 500 mil. Kč na jeden projekt
 • žadatel může předložit max. 3 projekty

Urgentní příjmy 2. typu

 • celkové způsobilé výdaje minimálně  20 mil. Kč a maximálně 150 mil. Kč na jeden projekt
 • žadatel může předložit max. 1 projekty

Harmonogram

 • vyhlášení výzvy se očekává v 2. polovině dubna 2021
 • zahájení příjmu žádostí do 14 pracovních dnů od vyhlášení výzvy

Proč spolupracovat s námi

 • Ze 40 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě.
 • Umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor.
 • Za 15 let jsme zpracovali přes 1 300 projektů v hodnotě 30 mld. Kč.

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.