Dotace na mzdy, stroje a nové zkušebny otevřeny: připravte se, lhůta pro příjem žádostí se krátí

Chci vědět víc

Sociální infrastruktura se sníženou energetickou náročností

Program je otevřen

 • Příjem žádostí:
  do 3. 2. 2022

 • Na co lze čerpat:
  stavby a vybavení

 • Kdo může čerpat:
  poskytovatelé sociálních služeb s projekty zacílenými na podporu infrastruktury

 • Kolik může projekt získat:
  0,5 - 60 mil. Kč

 • Procent podpory:
  5-15 %

Sociální infrastruktura se sníženou energetickou náročností

Volejte ZDARMA 800 190 163
Chci konzultaci zdarma

Základní informace

Program Podpory sociální infrastruktury v rámci REACT-EU podpoří nákup budov, zařízení a vybavení, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních, terénních a komunitních pobytových sociálních služeb, obnova a zkvalitnění stávajících služeb. 

Vymezené oblasti podpory

 • centra denních služeb
 • denní stacionáře, týdenní stacionáře
 • domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • domovy se zvláštním režimem
 • chráněné bydlení
 • tlumočnické služby
 • azylové domy
 • domy na půl cesty
 • krizová pomoc
 • nízkoprahová denní centra
 • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • noclehárny
 • terapeutické komunity
 • odborné sociální poradenství
 • sociálně terapeutické dílny
 • sociální rehabilitace
 • raná péče
 • intervenční centra
 • služby následné péče
 • podpora samostatného bydlení
 • pečovatelská služba
 • osobní asistence
 • odlehčovací služby
 • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • kontaktní centra
 • terénní programy
 • tísňová péče
 • průvodcovské a předčitatelské služby

Podporované aktivity

 • stavby a vybavení

Kdo může dotaci získat

 • poskytovatelé sociálních služeb s projekty zacílenými na podporu infrastruktury ve vymezených oblastech

Forma a výše podpory

 • spolufinancování je v rozmezí 5 – 15 % rozpočtu projektu
 • na 1 projekt je možné získat až 60 mil. Kč, minimální výše rozpočtu je 500 tis. Kč

Základní podmínky

 • realizace projektů od 2020 pouze do 2023 
 • určeno i pro hl. m. Prahu

Proč spolupracovat s námi

 • Ze 40 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě.
 • Umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor.
 • Za 14 let jsme zpracovali přes 1 300 projektů v hodnotě 30 mld. Kč.

 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.