Investice do zpracování zemědělských produktů

Získejte až 30 mil Kč na investice do výrobních technologií a postupů nezbytných pro výrobu zemědělských výrobků či krmiv.

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 12. 9. 2023

 • Na co lze čerpat:
  investice na pořízení strojů a zařízení pro uvedení výrobku na trh, výstavby a modernizace budov nebo čistírny odpadních vod

 • Kdo může čerpat:
  mikro, malé, střední i velké podniky

 • Procent podpory:
  30%

Investice do zpracování zemědělských produktů

Chci konzultaci

Základní informace

 • Příjem žádostí: 22. 8. 2023,
 • ukončení příjmu žádostí: 12. 9. 2023,
 • způsob hodnocení žádostí: kolový, 
 • plánovaná alokace výzvy: více než 2 mld. Kč.

Na co lze žádat:

Do způsobilých výdajů lze zařadit pouze investiční výdaje:

 • Pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů,
 • investice přímo související s finální úpravou, balením a značením výrobků,
 • výstavba, modernizace a rekonstrukce budov včetně nezbytného zázemí stavby (technické místnosti a sociální zázemí),
 • manipulační plochy a bourací práce nezbytně nutné pro realizaci projektu,
 • investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů včetně provozních laboratoří, výdajů na související hardware a software a investic vedoucích k zachování kvality produktů při přepravě,
 • investice na výstavbu a rekonstrukci čistírny odpadních vod ve zpracovatelském provozu včetně jejího zařízení,
 • investice související se skladováním zpracovávaných surovin a výrobků, včetně expedičních skladů zpracovatele,
 • investice související se skladováním druhotných surovin vznikajících při zpracování,
 • investice do znovuvyužití odpadních vod,
 •  investice související s uváděním zemědělských produktů na trh (výstavba a rekonstrukce prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, prodejní automaty, vybavení prodejen), investice související s tvorbou e-shopů a internetových stránek (počítačový hardware a software) – týká se pouze výdajů souvisejících s výrobky uvedenými v projektu,
 • dopravní prostředky pro rozvoz potravin a krmiv – jedná se o dopravní prostředky s prostorem pro přepravu nákladu větším, než je prostor pro přepravu osob.

Výše dotace

 • Podpora je poskytována formou dotace na jeden projekt v max. výši 30 mil. Kč,
 • částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na 1 projekt je min. 100 tis. Kč.

Míra podpory

 • 30 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace plus:
  • bonus 10 % pro mladé začínající zemědělce, 
  • bonus 10 % pro mikro a malé podniky.

 

Kdo může žádat

Záměr A) - Zemědělské podniky 

 • zemědělský podnikatel (fyzická i právnická osoba podnikající), který splňuje definici mikro, malého nebo středního podniku (nutné prokázat příjmy 30% a více ze zemědělské prvovýroby za poslední uzavřené účetní období),

​​​Záměr B) - Zpracovatelské podniky 

 • výrobce potravin nebo krmiv, který splňuje definici mikro, malého nebo středního podniku. (V případě, že je výrobce veden v Evidenci zemědělského podnikatele, musí prokázat příjmy méně než 30 % ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech za poslední uzavřené účetní období).

Záměr C) - Zpracovatelské a zemědělské podniky 

 • zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dle Evidence zemědělského podnikatele), který je velkým podnikem,
 • výrobce potravin nebo krmiv (velký podnik). 

Na co si dát pozor

 • Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data konečné platby.
 • Projekt lze realizovat na celém území ČR mimo území hl. města Prahy.
 • Žadatel musí plnit podmínky finančního zdraví.

Proč spolupracovat s námi

 • Máme dlouhodobě více než 90% úspěšnost všech žádostí o dotace.
 • Ze 65 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě.
 • Umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor.
 • Za 16 let jsme zpracovali přes 1 700 projektů v hodnotě 38 mld. Kč.
 • Naši odborníci na zemědělské projekty mají bohaté zkušenosti se zpracováním nezbytných podkladů pro žádost i s komunikací na úřadech.

Co pro Vás můžeme udělat?

Rádi vám pomůžeme, stačí nás kontaktovat tel. 222 523 549 nebo napište na enovation@enovation.cz

V rámci úvodní konzultace probereme, jak při zpracování žádosti postupovat a jak vysokou dotaci můžete získat.

eNovativní TIP

Naše dlouhodobé zkušenosti ukazují, že zapojení do programu se vyplatí projektům s rozpočtem od 3 milionů Kč výše.

 

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.