Trápí vás energetická a inflační krize? Máme pro vás řešení.

Zjistit více

Program SIGMA

Pozor, dotaci nelze využít pro spolupráci na IČO. Je potřeba dobře popsat, v čem je váš projekt inovativní a jaké má cíle.

Program bude vyhlášen v říjnu 2022.


 

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

 • Příjem žádostí:
  do 14. 12. 2022

 • Kdo může čerpat:
  podniky všech velikostí, výzkumné organizace

 • Procent podpory:
  až 80 %

Program SIGMA

Chci konzultaci zdarma

Program SIGMA

Nový program Technologické agentury České republiky (TAČR) podpoří projekty se zaměřením na společenské, humanitní a umělecké vědy (SHUV) a dále začínající výzkumné pracovníky.

Program SIGMA je aktuálně v procesu přípravy a vyhlášení prvních veřejných soutěží, mezi které bude patřit podpora zmiňované oblasti SHUV, se předpokládá na říjen 2022.

Cílem programu je podpora aplikovaného výzkumu a inovací, které povedou ke vzniku nových výsledků uplatnitelných v praxi. Naplňování tohoto cíle se uplatňuje prostřednictvím pěti dílčích cílů, přičemž 1.Veřejná soutěž SIGMA bude vyhlášena v dílčím cíli 3 (DC3):

CÍLE PROGRAMU:

1. Aktivity tzv. předaplikačního výzkumu (DC1) .

2. Začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu (DC2).

3. Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění (DC3): 

 • má za úkol zvýšit inovační potenciál a efektivitu výzkumu společenských věd, humanitních věd a umění.

4. Mezinárodní spolupráce (DC4).

5. Průřezová podpora (DC5).

1. veřejná soutěž Sigma

 • Příjem žádostí: od 26.10. 2022 do 14.12. 2022.
 • Maximální výše podpory: 12 mil. Kč na 1 projekt.
 • Míra podpory: až 80 % způsobilých nákladů.

Na co lze čerpat podporu

 • Osobní náklady  - 20 % na výzkumné pracovníky, vývojáře, techniky, testery a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu (vč. odvodů za zaměstnavatele, jinými slovy si nárokujete superhrubou mzdu).
 • Náklady na nástroje, přístroje a vybavení ve formě odpisů (např. brusky, frézy, CNC centrum, servery, vysokokapacitní PC).
 • Náklady na smluvní výzkum (např. spolupráce s vysokými školami nebo jinými podniky).
 • Ostatní přímé náklady jako jsou náklady na materiál, drobný hmotný a nehmotný majetek, cestovné, ochranu práv duševního vlastnictví, poznatky a patenty zakoupené v rámci licence a další služby využité výhradně pro účely projektu. 
 • Ostatní nepřímé náklady - 25 % ze způsobilých výdajů na pokrytí všeho, co je důležité pro chod projektu, ale přímo s výzkumem nesouvisí (energie, kancelářské potřeby, účetní služby a další provozní výdaje). 

 

 

Výhody dotací TAČR

 

Buďte první, kdo se dozví o otevření veřejných soutěží

Věnujte se svému podnikání a sledování dotačního dění v České republice nechte na nás.

Chci aktuální informace

 

Proč spolupracovat s námi

 • Za dobu našeho působení jsme pomohli získat dotace na výzkum a vývoj téměř 300 firem.
 • U projektů Technologické agentury ČR zvyšujeme šanci na zisk dotace téměř 3x.
 • Přesně víme, jak zpracovat důležité dokumenty, jak komunikovat s úředníky a navíc máme v týmu odborníky pro oblast výzkumu, vývoje a inovací.

Posouzení velikosti podniku, podniku v obtížích

Určení statusu malého či středního podniku nebo podniku v obtížích patří mezi největší administrativní zátěže a chyby v něm jsou nejčastějším důvodem krácení či vracení dotací. Nově vám i s tímto pomůžeme.

Zjistit více o nové službě

 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.