Trápí vás energetická a inflační krize? Máme pro vás řešení.

Zjistit více

Program SIGMA

Pozor, dotaci nelze využít pro spolupráci na IČO. Je potřeba dobře popsat, v čem je váš projekt inovativní a jaké má cíle.


 

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 14. 12. 2022

 • Kdo může čerpat:
  podniky všech velikostí, výzkumné organizace

 • Procent podpory:
  až 80 %

Program SIGMA

Chci konzultaci

Program SIGMA

Nový program Technologické agentury České republiky (TAČR).

1. veřejná soutěž Sigma

 • Dílčí cíl 2 podpoří projekty se zaměřením na společenské, humanitní a umělecké vědy (SHUV) a dále začínající výzkumné pracovníky.
 • Dílčí cíl 2 navazuje na aktivity Programu ÉTA.
 • Příjem žádostí: od 26.10. 2022 do 14.12. 2022.
 • Maximální výše podpory: 12 mil. Kč na 1 projekt.

Cílem programu je podpora aplikovaného výzkumu a inovací, které povedou ke vzniku nových výsledků uplatnitelných v praxi. Naplňování tohoto cíle se uplatňuje prostřednictvím pěti dílčích cílů, přičemž 1.Veřejná soutěž SIGMA bude vyhlášena v dílčím cíli 3 (DC3):

CÍLE PROGRAMU

1. Aktivity tzv. předaplikačního výzkumu (DC1) .

2. Začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu (DC2).

3. Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění (DC3): 

 • má za úkol zvýšit inovační potenciál a efektivitu výzkumu společenských věd, humanitních věd a umění.

4. Mezinárodní spolupráce (DC4).

5. Průřezová podpora (DC5).

Na co si dát pozor

V rámci dílčího cíle 3 byla stanovena 3 hlavní témata (Odolnost společnosti, Vzdělávání a uplatnění, Udržitelnost), se kterými musí být projekt v souladu, a dále ke každému z nich podtémata. Uchazeči si v návrhu projektu zvolí právě jedno hlavní téma a dále jedno podtéma ze zvoleného hlavního tématu.

1. ODOLNOST SPOLEČNOSTI

 Z této oblasti byla vybrána tato podtémata:
 • Informační a datová gramotnost, společenské souvislosti při zavádění nových technologií.
 • Odolnost společnosti vůči dezinformacím, mechanismy zvyšování důvěry občanů v demokratickou společnost.
 • Předpoklady a nástroje zvyšování odolnosti české ekonomiky.
 • Způsoby identifikace a nástroje předcházení budoucím celospolečenským hrozbám.
 • Cirkulární ekonomika – celospolečenské souvislosti

2. VZDĚLÁVÁNÍ A UPLATNĚNÍ

Zaměřuje se na témata:

 • Digitální vzdělávání.
 • Otevření IT oborů ženám.
 • Nové metody vzdělávání ve STEM oborech na všech stupních škol.
 • Předpoklady pro podnikání – v každém věku, v každém čase.

3. UDRŽITELNOST

Na níže uvedená témata udržitelného rozvoje bude orientován aplikovaný výzkum:

 • Inovativní řešení dle Koncepce Smart Cities.
 • Progresivní design.
 • Environmentální stopa – nové komunikační a osvětové nástroje.
 • Environmentální a ekonomická udržitelnost domácností, energetická chudoba.
 • Adaptace na změnu klimatu ve společenských souvislostech.
 • Míra podpory: až 80 % způsobilých nákladů.

2. veřejná soutěž Sigma v roce 2023

 • DC2 (dílčí cíl 2)  je zaměřen na podporu spolupráce začínajících výzkumníků a výzkumnic při řešení konkrétních projektů přímo se subjekty z aplikační praxe, a to ve všech oblastech aplikovaného výzkumu.
 • Dílčí cíl 2 navazuje na aktivity Programu ZÉTA.
 • Příjem žádostí: od 09.02. 2023 do 05. 04. 2023.
 • Maximální výše podpory: 5 mil. Kč na 1 projekt.
 • Míra podpory: až 85 % způsobilých nákladů.
 • Předpokládaná alokace: 230 mil. Kč.

 

 

 

 

 

 

 

Na co lze čerpat podporu

 • Osobní náklady  - 20 % na výzkumné pracovníky, vývojáře, techniky, testery a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu (vč. odvodů za zaměstnavatele, jinými slovy si nárokujete superhrubou mzdu).
 • Náklady na nástroje, přístroje a vybavení ve formě odpisů (např. brusky, frézy, CNC centrum, servery, vysokokapacitní PC).
 • Náklady na smluvní výzkum (např. spolupráce s vysokými školami nebo jinými podniky).
 • Ostatní přímé náklady jako jsou náklady na materiál, drobný hmotný a nehmotný majetek, cestovné, ochranu práv duševního vlastnictví, poznatky a patenty zakoupené v rámci licence a další služby využité výhradně pro účely projektu. 
 • Ostatní nepřímé náklady - 25 % ze způsobilých výdajů na pokrytí všeho, co je důležité pro chod projektu, ale přímo s výzkumem nesouvisí (energie, kancelářské potřeby, účetní služby a další provozní výdaje). 

Výhody dotací TAČR

 

Buďte první, kdo se dozví o otevření veřejných soutěží

Věnujte se svému podnikání a sledování dotačního dění v České republice nechte na nás.

Chci aktuální informace

 

Proč spolupracovat s námi

 • Za dobu našeho působení jsme pomohli získat dotace na výzkum a vývoj téměř 300 firem.
 • U projektů Technologické agentury ČR zvyšujeme šanci na zisk dotace téměř 3x.
 • Přesně víme, jak zpracovat důležité dokumenty, jak komunikovat s úředníky a navíc máme v týmu odborníky pro oblast výzkumu, vývoje a inovací.

Posouzení velikosti podniku, podniku v obtížích

Určení statusu malého či středního podniku nebo podniku v obtížích patří mezi největší administrativní zátěže a chyby v něm jsou nejčastějším důvodem krácení či vracení dotací. Nově vám i s tímto pomůžeme.

Zjistit více o nové službě

 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.