Inovace produktů, dotace na mzdy a nová testovací centra: jen do konce srpna

Chci vědět víc

Program TREND – Nováčci

Nastartujte vlastní výzkumné a vývojové aktivity. Získejte až 15 mil. Kč na mzdy zaměstnanců nebo na náklady na stroje i služby.

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

 • Na co lze čerpat:
  mzdy, náklady na stroje a materiál, smluvní výzkum

 • Kdo může čerpat:
  podniky všech velikostí a výzkumné organizace

 • Procent podpory:
  až 80 %

Program TREND – Nováčci

Volejte ZDARMA 800 190 163
Chci konzultaci zdarma

Program TREND

Program TREND podporuje průmyslový výzkum a experimentální vývoj prostřednictvím Technologické agentury ČR (TAČR)

Jedná se o nejdůležitější program pro podnikatelskou sféru, který má motivovat k pronikání na nové trhy a zavádění výsledků do praxe. Kromě jiného budou podporovány nové digitální technologie zvyšující míru automatizace a robotizace, ale také firmy, které se výzkumem teprve začínají zabývat.

Podprogram „Nováčci“

Podporuje projekty výzkumu a vývoje jejichž výsledek bude možné reálně uplatnit v praxi. Podprogram Nováčci je určen pro podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na výzkum a vývoj v celkovém úhrnu nad 1 mil. Kč.

Jaké jsou oblasti podpory

V programu budou podporovány projekty, jejichž cílem je dosažení konkrétního aplikovaného výsledku výzkumu a vývoje s doloženým způsobem následného uplatnění v praxi. Projekty budou zaměřené na následující technologické znalostní domény, tzv. KETs:

 • Pokročilé výrobní technologie
 • Pokročilé materiály a nanotechnologie
 • Fotonika a mikro-/nanoelektronika
 • Biotechnologie
 • Umělá inteligence
 • Digitální bezpečnost a propojenost

Na co lze čerpat podporu 

 • osobní náklady na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu (vč. odvodů za zaměstnavatele);
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení (pouze v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu)
 • náklady na smluvní výzkum (náklady na služby výzkumného charakteru)
 • další přímé a nepřímé náklady (dodatečné režijní a ostatní provozní náklady, náklady na materiál, drobný hmotný a nehmotný majetek, cestovné, další služby využité výlučně pro účely projektu)

 

U programů TAČR často naráží firmy na nižší úspěšnost podaných žádostí

Zúčastněte se našeho bezplatného webináře, kde dozvíte jak zvýšit dvojnásobně šanci na úspěch vaší žádosti. Začínáme ve čtvrtek 19.8. 

Chci na webinář zdarma

Kdo může žádat podporu 

 • Hlavním uchazečem musí být vždy podnik (tj. právnická nebo fyzická osoba, vykonávají hospodářskou činnost), který v posledních pěti letech nebyl příjemcem podpory ze státního nebo jiných veřejných rozpočtů na své či nakupované činnosti výzkumu a vývoje v objemu, který by v úhrnu přesáhl 1 mil. Kč.
 • V rámci této soutěže musí být příjemcem podnik, který řeší projekt ve spolupráci s VO (musí jít o kolaborativní, nikoliv smluvní výzkum).

Forma a výše podpory

 • maximální výše podpory se omezuje na 15 mil. Kč na 1 projekt (v souhrnu za všechny účastníky), výše způsobilých nákladů celkem se neomezuje
 • míra podpory na projekt činí až 80 % způsobilých nákladů (v souhrnu za všechny účastníky)
 • výzkumné organizace mohou obdržet až 90 % podpory, ale pouze na své nehospodářské činnosti
 • jeden žadatel může podat maximálně 1 návrh projektu

Podmínky pro zisk dotace

 • Podpořeny budou projekty a uchazeči na celém území ČR, včetně hl. m. Prahy.
 • Podpořené projekty musí vést k výraznějšímu zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti uchazeče, např. realizací přelomových (technologicky významných) inovací umožňujících rozšířit trhy v zahraničí, posunout se výše v globálních hodnotových řetězcích.
 • Příjemcem podpory může být podnik, který řeší projekt ve spolupráci s jednou či více výzkumnými organizacemi.
 • Příjemce může být i nově vzniklý podnik, tj. bez účetní historie, ale musí prokázat způsob spolufinancování projektu.
 • Příslušné účetní výkazy musí být zveřejněny v Obchodním rejstříku, pokud daný podnik má dle zákona o účetnictví takovou povinnost uloženu.
 • Projekt musí naplňovat vybrané cíle Národních priorit orientovaného výzkumu (NPOV).
 • Podnik nesmí naplňovat definici Podniku v obtížích dle nařízení Komise (EU).

Proč spolupracovat s námi

 • Máme dlouhodobě 98 % úspěšnost všech žádostí o dotace.
 • Ze 40 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě.
 • Umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor.
 • Za 14 let jsme zpracovali přes 1 300 projektů v hodnotě 30 mld. Kč.

 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.