Dotace z evropských a státních fondů

Čerpejte miliony z dotací na financování vašeho projektu. Za 10 let na trhu jsme pomohli klientům s projekty za 21 miliard a stali se tak jedničkou v dotačním poradenství. Zajistíme vše od výběru vhodného programu přes sestavení žádosti až po administraci projektu.

Díky zkušenostem týmu 40 specialistů máme 98% úspěšnost při schvalování dotací pro více než 600 projektů. Přebíráme odpovědnost (jsme pojištěni na 100 mil. Kč), a protože za svou práci ručíme, odměna je splatná až po získání dotace. Naší motivací je tak především váš úspěch.

 

Ing. Jiří Pavlíček
CEO

Dotační audit

Jak první bezplatná konzultace probíhá

Setkáme se u vás na pracovišti nebo v jedné z našich poboček. Společně pak zjistíme, jak a kde lze peníze ušetřit nebo získat.

Jaké jsou hlavní pilíře první konzultace

IDENTIFIKACE FORMY

 • Pobavíme se společně nad vaší vizí a zájmy vaší společnosti.
 • Náš dotační odborník pak identifikuje formu podpory nebo vhodného dotačního titulu.

DISKUZE O PROGRAMECH

 • Poradíme, jaký dotační program je jako dělaný právě pro váš podnik.
 • Objektivně posoudíme, jaká je šance, že dotační podporu pro svůj projektový záměr v rámci daného programu skutečně získáte.

MOŽNOSTI SMĚŘOVÁNÍ

 • Společně se pokusíme uvažovat různá hlediska spojení vašeho projektu s dotačním programem.
 • Poradíme také, které modifikace projektu jsou nezbytné a které můžou projektu zvýšit šanci na úspěch.

Zpracování žádosti o dotaci

V rámci zpracování žádosti o poskytnutí dotace pro vás zařídíme

REGISTRACE

 • Vyřídíme kompletní registraci vašeho projektu do systému vypracování žádosti o dotaci.

HARMONOGRAM

 • Vypracujeme harmonogram realizace projektu. Dále pak detailní rozpočet projektu rozdělený do jednotlivých kapitol.

UKAZATELE PROJEKTU

 • Připravíme realistické a pevné nastavení indikátorů vašeho projektu.

STUDIE PROVEDITELNOSTI

 • Zpracujeme vám kompletní studii proveditelnosti a podnikatelský záměr.

KOMPLETACE PŘÍLOH

 • Vyřídíme vám pečlivé shromáždění všech povinných příloh žádosti o poskytnutí dotace.

VYPRACOVÁNÍ

 • Vypracujeme pro vás kompletní žádost v náležité formě a odborném jazyce.

Administrace projektu

Schválení projektu je polovina cesty za úspěchem. Klíčovou částí je jeho řádná realizace. AfterCare je tu od toho.

Služba AfterCare zajišťuje

 • vstupní analýza podmínek projektu
 • zpracování žádostí o platbu
 • zpracování zpráv z udržitelnosti projektu
 • zpracování zpráv z realizace projektu
 • zpracování žádostí o změnu
 • zpracování žádostí o dílčí změny projektu
 • přítomnost při kontrole státních orgánů na místě.

Proč AfterCare

USPOŘÍTE ČAS - Především ten váš a vašeho týmu, který se projektu zúčastní.

SNÍŽÍTE RIZIKA - Předejdete chybám a typickým nepřesnostem v odevzdávaných dokumentech.

ZLEPŠÍTE ADMINISTRATIVU - O efektivitu vedení projektové složky se postará náš tým odborníků. Vám se sníží náklady na lidi a složité administrace.

Výběrové řízení

Nedílnou součástí realizace dotačního projektu je výběrové řízení na dodavatele. Právě to bývá často kamenem úrazu v čerpání dotace. Chyby v realizaci mohou vést ke krácení dotace, v krajním případě i k jejímu odebrání. Společnost enovation proto nabízí službu ProfiTender, která vaše dotační výběrové řízení celkově zaštítí a zrealizuje. Nastavení otevřené spolupráce ve výběrových řízeních tak celý projekt urychlí a zpříjemní.

Naše služby pro zadavatele

 • komplexní zajištění agendy klienta
 • zpracování zadávací dokumentace
 • nalezení vhodného řešení
 • kompletní sepsání podkladů k zakázce
 • převzetí celkové zodpovědnosti

Asistence při kontrolách

Během realizace projektu je důležité dodržovat veškeré ukazatele, cíle a termíny, ke kterým se příjemce dotace zavázal. Příjemce finanční podpory musí počítat s kontrolami. Míra tolerance je různá a každá kontrola postupuje podle jiné metodiky.

Služba AfterCare nabízí

PŘÍPRAVA PODKLADŮ – Náš tým vám pomáhá s přípravou všech nutných podkladů.

ZASTOUPENÍ – AfterCare stojí mezi vámi a kontrolními orgány. Staráme se o veškerou komunikaci s kontrolory.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ – V případě nálezu pochybení kontrolními orgány najdeme řešení, jak problém napravit.

Odborná administrace projektu profesionály služby AfterCare se vyplácí. Zajistí správnost veškerých dokumentů a hladký průběh případné kontroly.