Daňové odpočty na výzkum a vývoj

Odpočty vám sníží daň o 210 000 Kč z každého milionu na výzkum a vývoj (VaV)

Díky NOVELE z dubna 2019 je nyní platnění odpočtů jednodušší a bezpečnější. 

 

Jak odpočet na výzkum a vývoj funguje?

Každá firma v ČR má zákonný nárok na každoroční snížení daně z příjmu, pokud se věnuje vlastnímu výzkumu a vývoji.

Náklady na tyto aktivity je možné v daňovém přiznání odečíst 2 x. Poprvé v rámci klasických nákladů, podruhé v rámci tzv. odečitatelné položky (jinak taky daňového odpočtu) od základu daně.

Zjednodušený vzorový příklad:

Firma investuje do vývoje 2 mil. Kč ročně.

V těchto nákladech jsou zahrnuty mzdy, spotřebovaný materiál, náklady na služby výzkumných organizací a cestovní náklady.

Firma má roční obrat 65 mil. Kč a celkové náklady firmy (včetně nákladů na VaV) dosahují 50 mil. Kč.

Základ daně (bez uplatnění VaV odpočtu): 65 -  50 = 15. mil Kč

Daň z příjmu právnických osob (bez uplatnění VaV odpočtu): 15 mil *21 % = 3 150 000 Kč

Daň po uplatnění daňového odpočtu na výzkum a vývoj: (15 – 2) *21 % = 2 730 000 Kč

Výsledná úspora: 420 000 Kč

 

Co přesně je výzkum a vývoj?

Každý projekt musí splňovat tyto kritéria:

 • Výsledný produkt musí být nový minimálně v rámci firmy,
 • v projektu je nutné překonávat výzkumnou nebo technickou nejistotu,
 • řešení projetu musí být systematické.

Např. se tedy jedná o:

 • Vývoj nebo zlepšení stávajících produktů a výrobků (konstrukčně i materiálově),
 • vývoj sofistikovaného software (např. hledání nových programovacích řešení, algoritmů aj.),
 • vývoj nových procesů,
 • a další.

Proč využít Odpočty na výzkum a vývoj?

 • Jsou dostupné pro firmy všech velikostí,
 • jsou dostupné pro všechny firmy na území ČR (i pro ty podnikající v Praze),
 • jsou dostupné pro firmy ve všech oblastech podnikání,
 • odpočet si můžete uplatňovat po celou dobu výzkumu a vývoje – i několik let,
 • můžete mít libovolný počet projektů zároveň,
 • odpočet je zákonně daný, projekt nepodléhá žádnému externímu hodnocení a počátečnímu schválení,
 • oproti dotacím jsou administrativně méně náročné,
 • vzhledem k podmínkám nastaveným v roce 2019 jsou jednodušší a více transparentní oproti předchozím letům.

Naše služby

Zajistíme pro vás vše od úvodního auditu přes sestavení Projektu výzkumu a vývoje včetně jedinečné trojí garance až po průběžnou evidenci realizace.

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.

V oblasti výzkumu, vývoje inovací jsme již pomohli těmto firmám: