Potřebuje váš podnik průmyslovou revoluci? Čeká na vás 140 miliard

Chci vědět víc

Daňové odpočty na výzkum a vývoj

Odpočty vám sníží daň o 190 000 Kč z každého milionu na výzkum a vývoj

Uplatnění odpočtů je nyní jednodušší a bezpečnější.

Novelizace 2019 přináší zatraktivnění odpočtů na výzkum a vývoj

 • 1. dubna 2019 vstoupila v platnost novelizace daňových odpočtů na VaV, která posíluje právní jistotu podnikatelů a celou tuto formu státní podpory zefektivňuje.
 • Na novele se aktivně podíleli zástupci podnikatelských svazů a asociací. Nová pravidla budou transparentnější, věcnější a očekává se tak, že přibydou stovky až tisíce firem, které začnou daňové odpočty na VaV využívat.
 • Kromě psaných pravidel je navíc avizována i změna přístupu samotné finanční správy, která přislíbila konstruktivní přístup při případných kontrolách.

Uplatnění odpočtů na výzkum a vývoj

Daňový odpočet na výzkum a vývoj (dále jen VaV) mohou uplatnit všechny společnosti, které splňují zákonná kritéria. Pokud je splní, pak si mohou automaticky odečíst od základu daně 100 % výdajů na výzkum a vývoj dvakrát. Podporu si lze představit jako 19% dotaci z výdajů na VaV.

Mezi uplatnitelné výdaje patří mimo jiné:

 • výdaje na mzdy,
 • služby pořízené od vysokých škol a výzkumných organizací,
 • odpisy majetku,
 • výdaje na materiál,
 • výdaje na energii,
 • výdaje na cestovní náhrady a mnoho dalšího

Proč využít Odpočty na výzkum a vývoj?

Odpočty na výzkum a vývoj jsou tu pro všechny

 • U odpočtů na výzkum a vývoj nezáleží na velikosti vašeho podniku. Mohou je tak bez jakýchkoli omezení uplatňovat i velké podniky. 
 • Nehraje roli v jakém oboru podnikáte – neplatí žádná sektorová omezení jako např. u dotací. 
 • Nezáleží na tom, kde projekt realizujete. VaV odpočet můžete klidně uplatnit i na projekty realizované v Praze.

Naše služby

Zajistíme pro vás vše od bezplatného úvodního auditu přes sestavení Projektu výzkumu a vývoje včetně jedinečné trojí garance až po průběžnou evidenci realizace:

 

Audit proveditelnosti daňových odpočtů

Během bezplatného auditu najdeme aktivity, díky kterým můžete uplatnit odpočty na VaV. Spolehlivě zjistíme, jestli splňujete zákonem stanovené požadavky. Maximalizujeme vaši daňovou úsporu a vypočítáme, kolik můžete reálně díky VaV odpočtu ušetřit na dani.

Více informací

Příprava Projektu výzkumu a vývoje

Vypracujeme veškerou projektovou dokumentaci, která vám umožní bezproblémově uplatnit daňový odpočet na výzkum a vývoj. Tento tzv. Projekt výzkumu a vývoje v písemné podobě musíte mít dle poslední novely zákona zpracovaný zpětně před podáním daňového přiznání. Jakmile vstoupí v platnost novelizace 2019, povinnou projektovou dokumentaci bude možné zpracovat až zpětně před podáním daňového přiznání. Kromě odpovídajících zákonů zohledníme při přípravě Projektu i další relevantní metodiky a předpisy týkající se oblasti daní a VaV.

Více informací

Trojí garance správnosti

Pro úspěch připravovaných projektů děláme vždy maximum. Poskytujeme proto tzv. trojí garanci správnosti. Zkontrolujeme všechny náležitosti projektu v souladu se zákonnými a relevantními předpisy, zajistíme nezávislý oponentský posudek a posouzení Projektu VaV specializovaným daňovým poradcem.

Více informací

Služby v průběhu realizace odpočtů na výzkum a vývoj

Po splnění všech podmínek s precizně vypracovaným Projektem výzkumu a vývoje vám k úspěšnému uplatnění daňových odpočtů zbývá už jen začít projekt realizovat a průběžně jej přehledně, analyticky a průkazně evidovat. Nastavíme společně interní metodiky včetně průkazné evidence uplatňování odpočtů a provedeme vás celým procesem plnění podmínek. Budeme vám asistovat a obhájíme váš projekt v případě kontroly ze strany úřadů.

Více informací

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.

V oblasti výzkumu, vývoje inovací jsme již pomohli těmto firmám: