Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Kombinace veřejných zdrojů

Zhodnotíme a nabídneme další možnosti propojení vašeho projektu s ostatními veřejnými zdroji. Využijeme všechny možnosti, jak financovat váš projekt. Zaměříme se na různé formy přímé i nepřímé podpory.

  • analýza dalších možností v oblasti veřejné podpory a jejich vzájemného vlivu
  • posouzení možnosti čerpání veřejné podpory dle harmonogramu a struktury plánovaných investic
  • posouzení možnosti uplatnění odpočtů za výzkumně vývojové činnosti
  • soulad plánovaných investic s harmonogramem dotačních programů

Rozdělení projektu do menších celků

Pro každou investiční položku projektu se dá zvolit ta nejlepší forma financování.

Dotační možnosti

Pokud zjistíme, že některé položky projektu nesplňují kritéria pro udělení investiční pobídky, pokusíme se najít dotační programy pro jednotlivé části vaší investice.

Uplatnění odpočtů na VaV

Posoudíme jednotlivé části investice z hlediska výzkumu a vývoje. Může se stát, že budou splňovat požadavky odpočtů na VaV a bude možné získat podporu zde.

Vzájemné působení veřejných zdrojů

Investice se musí hlídat komplexně. Každý zdroj má jiné podmínky, které se vzájemně nesmí překrývat. Podobně každá investiční položka má i svou účetní funkci. Jejich správné nastavení a kontrola jsou základem vašeho úspěchu.

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.