Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Vývoj informačního systému QI

Vývoj nové generace úspěšného informačního systému QI

QI logo DC Concept a.s.

 • Operační program:
  OPPIK

 • Výše investice:
  30 480 000 Kč

 • Získaná dotace:
  17 986 000 Kč

 • Rok zpracování:
  2010

Zadání klienta

Společnost DC Concept a.s. se již od svého založení věnuje oblasti informačních technologií. V roce 2001 byl na trh uveden nový produkt – informační systém QI a společnost se začala dynamicky rozvíjet. Ke konci roku 2008 proto došlo k přetíženosti zaměstnanců, což do značné míry limitovalo další rozvoj firmy. Navíc nastal příhodný čas vyvinout novou generaci doposud úspěšného informačního systému QI. Vedení společnosti začalo zjišťovat, zda by bylo možné rozšíření vývojových kapacit částečně financovat ze strukturálních fondů EU.

Zahájení spolupráce

Po úvodních konzultacích s enovation dospěl DC Concept k závěru, že jejich záměry přesně korespondují s cíli programu ICT a strategické služby. Rozhodnutí pokusit se získat dotaci tedy padlo záhy a začaly přípravy k podání žádosti. Jakmile byla schválena registrační žádost, která posuzuje finanční zdraví žadatele a všeobecný soulad projektu s programem, začala běžet tříměsíční lhůta k podání plné žádosti, jejíž součástí je podrobný podnikatelský záměr. Bylo tedy nutné pečlivě stanovit veškeré parametry projektu, zejména důkladně promyslet, kolik nových zaměstnanců bude společnost v nejbližších letech pro vývoj nové generace QI potřebovat, na které pozice a v jakých etapách. Protože vývoj nového softwaru je dlouhodobou záležitostí a dotace EU na projekt se proplácejí zpětně, rozhodla se společnost na základě rady enovation projekt rozdělit na šest přibližně půlročních etap tak, aby po skončení každé z nich mohla být podána žádost o platbu a na účet firmy byla připsána příslušná část dotace. Společnost stanovila, že v rámci projektu bude nutné zaměstnat 12 nových odborníků, především programátorů a analytiků, na jejichž superhrubé mzdy je uplatňována dotace.

Realizace dotačního projektu

Protože byl projekt plně v souladu s programem ICT a strategické služby, podnikatelský záměr byl kvalitně připraven a neobjevily se žádné problematické body, plná žádost byla schválena zanedlouho po podání. Mezitím se již rozběhla realizace projektu (uplatňovat způsobilé výdaje lze totiž již od momentu schválení registrační žádosti) a společnost začala obsazovat příslušné pracovní pozice. Již v průběhu první etapy realizace projektu přišlo oznámení o chystané monitorovací kontrole. Kontrola narazila na několik drobných nepřesností v účetnictví v rámci projektu. „Díky tomu, že členové monitorovacího týmu celou záležitost ihned konzultovali s MPO, které mělo vstřícný přístup a poradilo nám, jak chyby opravit, podařilo se najít řešení a nenastal žádný větší problém.“ uvádí Jiří Rychetský, předseda představenstva společnosti DC Concept. S blížícím se koncem první etapy již bylo v rámci projektu vytvořeno 9 pracovních míst, avšak z technických důvodů nakonec společnost musela podání žádosti o platbu odložit o dva měsíce. Práce na projektu se totiž oproti původnímu plánu o něco pozdržely. Naštěstí prodloužení jednotlivých etap nebývá u projektů v OPPI problémem. Žádost o platbu tak byla podána v září 2010 a zanedlouho DC Concept obdržel na svůj účet dotaci za první etapu projektu.

Výsledky spolupráce

„Díky spolupráci s enovation jsme ušetřili spoustu času, který bychom museli věnovat administrativě spojené s projektem. Navíc díky jejich zkušenostem nebylo nutné tápat, které dokumenty, kdy, kam a v jaké podobě je potřeba dodávat. Snad bude i nadále vše probíhat bez větších zádrhelů, jako tomu bylo doposud.“ doufá Jiří Rychetský a dodává: „O vývoji nové generace QI se ve firmě uvažovalo již nějaký čas. Když jsme zjistili, že je na mzdy nových odborníků, který tento projekt vyžadoval, možné čerpat dotace z EU, byl to pro nás jeden z důležitých impulzů k okamžité realizaci. Díky dotaci se náklady na vývoj produktu markantně sníží a společnost tak může ušetřené prostředky alokovat do jiných, neméně důležitých, oblastí.“

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.