Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Rozšíření vývojového centra

Rozšíření vývojového centra společnosti včetně pořízení moderních technologií

Aufeer design - logo AUFEER DESIGN, s.r.o.

 • Operační program:
  OPPIK

 • Výše investice:
  21 702 000 Kč

 • Získaná dotace:
  10 852 000 Kč

 • Rok zpracování:
  2014

Aufeer Design

Zadání klienta

Společnost AUFEER DESIGN, s.r.o. se řadí mezi přední české a evropské poskytovatele high-tech vývojových, konstrukčních a výpočtových služeb zejména pro automobilové výrobce a jejich dodavatele. Společnost si od svého založení vybudovala vynikající renomé a silnou tržní pozici. Díky tomu zaznamenávala vzrůstající poptávku po svých vývojových službách a zároveň diverzifikovala své služby pronikáním do nových sektorů působnosti. Nezbytným předpokladem pro naplnění podnikatelských plánů bylo významné rozšíření vývojového centra v Mladé Boleslavi. Vedení společnosti se rozhodlo využít možnosti čerpání dotace z programu Potenciál (v rámci Operačního programu Podnikání a inovace), který je zaměřen právě na zakládání a rozšiřování kapacit sloužících průmyslovému výzkumu a vývoji. Společnost enovation si vybrala jako spolehlivího partnera pro zpracování žádosti o dotaci.

Zahájení spolupráce

Cílem projektu byly investice do prostorů potřebných pro rozšíření vývojového centra a jejich vybavení moderní technologií, softwarem a hardwarem. Všechny tyto investice byly určeny pro vývojové aktivity firmy, účel programu Potenciál byl tedy naplněn. Plánované dopady projektu kombinovaly posun vyvíjených produktů a služeb společnosti na technicky náročnější úroveň a zároveň umožňovaly rozšíření spektra poskytovaných vývojových služeb o další technicky náročné úkoly nejen pro automobilový průmysl, ale i do průmyslu kolejových vozidel, aerospace a výhledově i do energetického průmyslu. Významným efektem projektu byl také plán vytvoření až 60 vysoce kvalifikovaných pracovních míst. Přípravy žádosti o poskytnutí dotace byly započaty v létě 2011. V červenci byla podána tzv. registrační žádost a v říjnu pak žádost plná. Na jaře roku 2012 byla žádost o poskytnutí dotace společnosti AUFEER DESIGN, s.r.o. schválena.

Aufeer Design

Realizace projektu

Byla zrealizována a schválena výběrová řízení, závazné ukazatele projektu byly splněny ještě před jeho ukončením. Vybraná vývojová oddělení společnosti byla přestěhována do nových prostor, které jsou díky dotaci vybaveny potřebnými prostředky pro realizaci vývojových úkolů. Dílčí vývojové práce tak mohly být započaty ještě před dokončením celého projektu. Kompletní zprovoznění rozšířeného vývojového centra je plánováno na polovinu roku 2014.

Role enovation

Díky dotaci z programu Potenciál se podařilo významně rozšířit vývojové zázemí společnosti AUFEER DESIGN, čímž došlo k podpoře rozvoje high-tech vývojových aktivit na území ČR a rovněž byla vytvořena nová kvalifikovaná pracovní místa. S pomocí projektu byl AUFEER DESIGN schopen dovybavit a rozvinout hlavně oddělení designu a následně získat první zakázky v oblasti kolejových vozidel např. Škoda Transportation a Škoda Vagonka, dále významně rozvinout oddělení svařovacích linek a získat zakázky zpočátku pro Tier1 dodavatele, následně přímo pro výrobce automobilů. Bylo zmodernizováno serverové zázemí a tím zvýšena dostupnost, spolehlivost a bezpečnost dat. Byl vybudován PLM systém pro řízení dat, který kvalifikuje AUFEER DESIGN pro nové oblasti a výběrová řízení jako je energetika nebo aerospace.

Výsledek spolupráce

Partnerem společnosti AUFEER DESIGN při přípravě plné žádosti se stala společnost enovation. Vedení společnosti oslovila individuálním přístupem, týmem zkušených dotačních odborníků a komplexností poskytovaných služeb. Enovation nabídla klientovi přidanou hodnotu v podobě služby aftercare spočívající v přípravě a podání monitorovacích zpráv, v realizaci výběrových řízení, v přípravě žádostí o platbu či v podobě poradenství v průběhu realizace, aby vše proběhlo v souladu s projektem a nemohlo dojít k případnému krácení dotace. Všechny tyto služby se na začátku realizace projektu mohou zdát podružné, ale bez znalostí, kterými naše společnost disponuje a které jsou součástí péče o klienta, by realizace výběrových řízení či podávání žádostí o platbu bylo pro společnost časově náročné a s rizikem vzniku chyb.

Aufeer Design

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.