Individuální projekt EUREKA

Projekty min. 2 zahraničních partnerů z členských zemí programu. Projekty jsou připravovány z vlastní iniciativy žadatelů a splňují základní kritéria daná programem (spolupráce průmyslových podniků, výzkumných organizací apod., vyvíjený výrobek má inovační charakter a perspektivu finančního zisku, řešení je komerčně využitelné s civilním určením apod.).