Finanční plán projektu

Finanční plán projektu se skládá z harmonogramu čerpání dotací v průběhu realizace projektu a plánu investic financovaných ze soukromých a veřejných zdrojů. Plán je součástí Plné projektové žádosti a v případě schválení podpory je následně i součástí smlouvy o financování.