Kofinancování (spolufinancování)

Každý podpořený projekt musí být částečně spolufinancován z vlastních zdrojů.