Organizační inovace v rámci programu Country for the Future

Organizačními inovacemi“ se rozumí realizace nového způsobu organizace obchodních postupů, pracoviště nebo vnějších vztahů podniku. Organizačními inovacemi nejsou změny, které jsou založeny na způsobech organizace, jež jsou již v podniku používány.

Organizační inovace v projektu může představovat například:

  • inovované metody logistiky, dodávek nebo distribuce jako zavedení čárových kódů nebo pasivních čipů (RFID), které je možné identifikovat prostřednictvím radiového signálu/mikrovlnného signálu za účelem monitorování materiálů procházejících přes distribuční řetězce,
  • GPS navigační systémy a satelitní systémy pro dopravní zařízení (i mýtná brána a zařízení s ní související),
  • automatizovaná zpětná vazba na dodavatele za použití elektronické výměny dat,
  • integrovaný informační systém (softwarový balík/aplikace) umožňující řízení celého dodavatelsko-odběratelského řetězce v reálném čase.

Lze zařadit také organizační inovaci spočívající v inovaci podpůrných podnikových činností jako je zavedení softwaru na identifikaci optimálních dodavatelských cest; nový nebo zdokonalený software nebo jiný program pro systémy prodeje, účtování a údržby; manažerské informační systémy (CRM – Customer Relationship Management [řízení vztahů se zákazníky]/ERP – Enterprise Resource Planning [plánování zdrojů podniku]).

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.