Platby ex-ante

V případě platby ex-ante získá příjemce finanční prostředky před zahájením realizace samotného projektu.