Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Pravidla pro výběr dodavatelů

Při výběru dodavatelů pro realizaci projektu musí příjemce dotace dodržovat pravidla pro jejich výběr. Tato pravidla jsou definována podmínkami daného operačního programu. Pokud míra dotace příjemce přesáhne 50% stává se dotovaným zadavatelem a musí se řídit zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). Pravidla stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen „Zadavatel“) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota nedosahuje limitu 2 mil. Kč u zakázek na dodávky a služby a 6 mil. Kč u stavebních prací; b) Výběru dodavatele v případech, kdy předpokládaná hodnota zakázky dosahuje 500 tis. Kč nebo více a Zadavatel se nemusí řídit zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (např. nesplňuje definici dotovaného zadavatele dle Zákona).

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.