Příručka pro příjemce

Jednotný soupis povinností žadatele a pokynů pro realizaci projektu.