Programový dodatek

Prováděcí dokument definující strategii a priority pomoci, schválené v rámci jednotlivých operačních programů.