Řídící orgán

Řídící orgán je subjekt, který sleduje dodržování zásad operačního programu a formální správnost poskytování dotací z fondů EU. V případě OPPIK je řídícím orgánem MPO.